ሓድነትና እንክፈታትንዎ።

ምስጋና

ገዲም  ተጋዳላይ  ጸጋይ  ተኽለ (ጠቓሚየይ)  ኣብ  1954 ሓምለ 4 ኣብ  ኣስመራ  ገዛባንዳ  ጥልያን ወይ  ከ ኣዲስ  ኣለም  ተወሊዱ።

ኣብ  ኣዲስ ኣበባ  ብዕንጨይቲ  ጽርበት ማላት ፈለኛሞ  ክስ ርሕ  ድሕሪ  ምጽናሕ  ኣብ  1975 ናብ  ኤርትራ ብምምጻእ  ምስ  ተጋድሎ  ሓርነት ኤርትራ  ተሰሊፉ፡ ቅድም  ኣብ ማሕበር  ሰራሕተኛታት ተመዲቡ ኣብ  ሰሓርቲ ይንቀሳቀስ  ነይሩ ቀጺሉ  ኣብ ኣስመራን  ከባቢኣን  ተመዲቡ  ሃገራዊ ግቡኡ  ኣንድ ገበረ  ምስ ምእታው  ተሓኤ ብ 1981 ናብ  ስዳን ብምእታው  ብሞይኡ  ስርሑ  ቀጺሉ  ኣብዚ  ኣውን  ምስ  ክብርቲ  ብዓልቲ  ቤቱ  ወዘሮ  ጸሃይነሽ  ኪዳነ  ቃል ኪዳን  ኣሲሩ ። ፍረ ቃል ኪዳኖም  እውን  ንዮናታ፡ራሄልን  ሀለን ወለዱ ብምቕጻል ንካናዳ  ምስ  ስድርኡ  ተሰዲዱ  ናብርኡ  ኣንዳኣካየደ  ብሓጺር  ሕማም  ካብዛ  ዓለም  ብነሃሰ 8  2015 ብስድርኡን  ፈተውትን  ተኸቢቡ  ዓርፈ።

ሕዝቢ  ተሮንቶ  ካብ  ዝሓምም  ኣትሒዝኩም  ኣብ  ገዝኡን  ሆስፒታልን  እንዳተማላለስኩም ዘትባብዕኩሞን  ምስ  ዓረፈ  እውን  ካባና  ከይተፈለኹም  ዝተሓዛዘክምናን  ዘቃበርኩምና  ናይ ኦርቶድክሳዊት ተዋህዶ  ቢተክርስትያን  እንዳ ምድሃኔ ኣልም  ምሕዘንኒ  ቦታ ብምሃብ  ፍትሕት ብምክያድ  ዝገበርኩሞ ኩሉ ብጣዕሚ  ነመስግን።

ክሙ  እውን  እንዳሚክኤል  መእምናን  ካህናትን  ብጣዕሚ  ነመስግን። ኣባላትን  ፓስቶራትን  ናይ ወንገላዊት  ቤት ክርስታን  ከማኡ  እውን  ካህናት  ናይ  ካቶሊካዊት  ቤተክርስታያን  ብጣሚ   ነመግስን ። ኣመንቲ  ምስልምና  ኣውን  ተኻፈልቲ  ሓዘና  ብምኻንኩም  ብጣዕሚ  ነመስግን።

ኣብ  ኣስመራ  ዝተገብረ  ካላይ ቀብር  ዝተሳተፍኩምን  ኣብ ዋሽንግቶን ዲስ ን  ስያትልን  ኣብ ገዛና መጺኣኩም  ዘጻናዕኩምና  ብጣዕሚ  ነመስግን።

                                                   ስድራ ቤት ጸጋይ ተኽለ

 

Memorial Tributes In loving memory of Kidane Seyoum Berhe (ABU DIGN)

Kidane Seyoum Berhe was born on the 19th September 1959 in Eritrea. He grew up in a Christian family like any Eritrean child. He commenced his primary and secondary education in Adikeyeh and Decemhare, AkeleGuzay then he went Addis Ababa for further study.
In 1973, like most of the Eritrean youth, he joined the Eritrean Liberation Front (ELF) and served as a front fighter in Denkel until 1981. After the ELF was defeated by EPLE, he returned from Sudan and continues fighting the Ethiopian regime alongside his comrades, in which case some of his comrades were Zemhret and Ibrahim Totil and so many others.
Read More

ጸብጻብ ናይቲ ካብ 28 - 29 ነሓሰ 2015 ዓ.ም አብ ከተማ ኦክላንድ ዝተኻየደ ቦሎኛ ፎረም

          ቦሎኛ ፎረም ኦክላንድ ዓርቢ 28 ነሓሰ ድሕሪ ቀትሪ እዩ ብዕሊ ተኸፊቱ። ካብ ርሑቑን ቀረባን ንዝመጹ አጋይሽ እንቋዕ ናይ ደሓን መጻኹም መልእኽቲ ድሕሪ ምሕላፉ፤ ዝኽረ ሰማእታት ሲዒቡ፤ ቀጺሉ ንተሳተፍቲ ነንሓድሕዶም ንኽላለዩ ዕድል ተዋህቦም። ድሕሪ እዚ ናይ መእተዊ መደባት ድማ እቲ ኣኼበኛ ናብ ወግዓዊ ስርሑ አተወ። ብአዳለውቲ መደብ ከም ዝተሓበረ እዚ ጭርሖ ካብቲ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2012 ዓ.ም ስጋብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ ራእይ ምዃኑ፤ አብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ድማ አብ ከተማ ቦሎኛ ሃገረ ጣልያን ዝቐጸለ ምዃኑን ሕጂ ድማ አብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ አሜሪካን ይቕጽል ምህላው ተሓቢሩ።

Read More

"ናይ ገለ ጐረባብቲ መንግስታት መሳርሒ ኰንካ ምስ ካልኦት ሃገራዊ ኤርትራዊ ውድባት ንረብሓ ኤርትራ ክትላፈን ኣይትኽአልን ።"
ተስፋጽዮን መድሃንየ (ፕሮፈሰር) ብ7 ነሓሰ 2015 ኣብ ፈስቲቫል ካስል ዝቐረበ ሓጺር ኣስተብህሎት (ምንጪ ተጎርባ)

ለታ


መመ
ገረ ወይስ ላእ ታሪኾም?
ብመስፍን ባህልቢ

 

ዝኸበ ለታ 18 ነሓ 2015   ረም ዳት ነት፣ ንዝገበልካ ረሉ ወይ ንገረ ዝወጸ ጽሑፍ  ተ ሰበጣን ኢትዮጵያ በሩ ልተ ልሳ ማዕ ጥካም። አን፣ ኣብ ህይ ዝምገን ራሕ ንምስራሖም እዩ። እቲ ንዲ ትካ ኒኤል ዓንደሚካ ውዕለቱ ፈለ እዩ ዘስ ቓሉ ጽሑፍካ ምዚ ኤርት ንምሓን ዝዀነ ዝፈ ያዋይን ናን ዓል ጣን ዝነበሩ ሰብ ግን ገነይ እዚ ኻዊ ሓልምን ይተጠ ሲዑ ይተፍሲ ንእ ምልእ። ኤል ዓንደሚካኤል ይበሃ እዛ ጠለት ኵልና ንዝ ኢና። ልቲ ጸመ ሓን ሕይ ግን ትራዊ ኣሎ እምበ፣ ታ መዓል ርእዮ ጥራይ ኢልና ላእ ኾም ምስእንግንጽል፣ ኢና ነቐምም። እየ፣ ንጽፍካ ልሲ ሉ ዝተደረኽ

Read More

This is shameful for the entire humanity!

Embedded image permalink

ብሓደ መስከረም 1961 ፡ ሰውራና ኣዊጁ ጸላኢ ክህረም

ንኽብርን ዝኽርን መበል 54 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራብ ግርማይ በርሀ (ሽካጎ)፡ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፡ ኣብ መንጎ ገዛእቲ ክንገዝእ ኢና ክብሉን ተገዛእቲ ከኣ ኣይንግዛእን ፡ ኣሜን ኢልና ኣይንሰግድን ፡ እምቢ ብምባል ክቃወሙን ብዝማዕበለ ናይ ክልተ ኣካላት ጎንጺ ዝተጋህደ ተርእዮ እዩ ። ገዛእቲ ሓይልታት ፡ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ እምቢይታ ንምዕጋት “እንቢ ያለ ሰው ጥይት ኣጉርሶው” ብምባል ፡ መሰለይ ንዝበለ ህዝቢ ብምቅንጻል […]
Read More

To all Eritrean Women.... by Kiki Tzeggai

Eritrean women – Learning from one another
To my daughters.
To Ararat, Abrehet, Birikhti, Tzighereda, Kidisti, And above all to my beloved grandmother Tiblez, an icon for all women.
 To all Eritrean Women.
by Kiki Tzeggai

I often wonder how and why women are always fodder for critics. And the most shocking part of it is that those critics are – many times – family members or close friends. People that were supposed to
assist them, support them, applaud them and cry with them.

Most of the time, people believe that all the problems life throws at a woman’s face can be cured with taking a headache pill or by placing baking soda all around to absorb the negative energy.

 Read More

Louis Mazel, Chief of Mission of the U.S. Embassy in Asmara

Washington Sends Signals of a Thaw to Asmara

 

By African Intelligence,

The recent lobbying of the State Department by the former Assistant Secretary of State for African Affairs, Herman Cohen, for it to normalise its relations with Eritrea, has paid off.

The US embassy in Asmara will soon reopen its doors.

Its chargé d’affaires, Louis Mazel, recently posted a number of short and unusually positive messages about Eritrea on the embassy’s Facebook page, in particular about Eritrean cyclists participating in the Tour de France cycle race.

This development is in line with the reconciliation of Eritrea with the States that are members of the Gulf Cooperation Council and its return to favour with the European Union.

እንቋዕ ኣዓወተኩም።
(ፖለቲካን  ስፖርትን  ብምንታይ ይዛመዱ?)

ቀለታ ኪዳነ

ኣነኳ ሓቂ ይሓይሽ ስፖርት መባልዕተይ ኣይኰነትን። ዕድመ ትቕጽልያ ስለዝበሉኒ  ግን ሎሚ ኣብ እርጋነይ ከይፈተኹ ክላለያ ጀሚረ ኣሎኹ።  ይኹን እምበር ዝዀነ ይኹን እእመኖ ኣይእመኖ ብዛዕባ ሃገረይን ህዝበይን ጽቡቕ ክሰምዕ ከሎኹ ኣሕጐስ። ሕማቕ ክሰምዕ ከሎኹ ከኣ እሓዝን።  በዚ ሎሚ ቕነ ኣብ ውድድር ስፖርት ማለት  ዳንኤል ተኽለሃይማኖትን፡ መርሃዊ ቅዱስን አብ ቅድድም ብሽክለታ፡  ኣብ ኦሎምፒክ 2015 ኣብ በይጂን ቻይና ብኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዓለም ዝተረኽበ ዓወት መጀመርያ ነቶም ትዓወትቲ ደቅና ዳንኤል ተኽለሃይማኖትን፡ መርሃዊ ግርማይ ገብረስላሰን ኣማኒኤል መለስን እንቋዕ ኣዓወተኩም እናበልኩ ቀጺለ ከኣ ነቶም ኵሎም ብዛዕባ ሃገርናን ህዝብናን ጽቡቕ ክርእዩን ክሰምዑን ከለዉ ዝሕጐሱ ንዅሎም እንቋዕ ኣሓጐሰኩም እብሎም። Read More

ካብታ  ኣንጭዋ ትሓልፍ እታ መጎጎ ሽዋሕ ትበል?
ቀለታ ኪዳነ
(ሓጺር ሪፖርት ብዛዕባ 23 ነሓሰ 2015 ሰሚናር ለንደን)

እዚ ኣርእስቲ  ካብቲ ብዕለት 23 ነሓሰ 2015 ኣብ ከተማ ሎንዶን ዝተገብረ ሰሚናር ዝቐረበ መግለጺ መምህር ጆርጆ ገብረገርግስ ዝወሰድኩዎ ኢዩ። ሓው ጆርጆ ኣብቲ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ክጅምር ከሎ እዚ መጎጎ ትሕለፍ ምእንቲ ኣንጭዋ ምባል ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ብሕልፊ ከኣ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ብዙሕ ሃስዩና ኢዩ ብማለት ክተርፍ ከም ዘለዎ ሓደ ሰብ ኣብ ፓልቶክ ክዛረብ ከም ዝሰምዔ ብምጥቃስ’ዩ ዘረባኡ ዝጀመረ።  ኣበሃህላኡ ካብ እታ ኣንጭዋ ንግሆ ንግሆ እናመጸት እኽልናን ንብረትናን እትበልዕን ተበልሹን መጎጎኻ ሰቢርካ ነታ ኣንጭዋ ሓንሳብን ንሓዋሩን ምጥፍኣ’ሞ መጎጎ ምስራሕ ወይ ምግዛእ ይሓይሽ  ኣብ ዝብል ርእይቶ ከም ዝሰማማዕ ከኣ የረጋግጽ።  Read more

اهداف الدعم الاثيوبي للمعارضة الإرترية (3-3)

محمود طاهر    /  زيوريخencdc ethio

28/08/2015م

mahmoudtaheir@yahoo.com

(3ـــــ 3)

في هذا الجُزء الاخير سأتناول الوضع السياسي في اثيوبيا في ظل رئيس الوزراء الحالي، ومدى نفوذه على مراكز القرار، خاصة المرتبط منها بالمعارضة الإرترية ، ماهي الخطوات المتوقعة في حال استمرار الصراع بين الاجهزة الامنية حول ملف المعارضة الإرترية والنظام في إرتريا بشكل عام ؟؟؟


اهد
encdc ethioاف الدعم الاثيوبي للمعارضة الإرترية (2-3) »

محمود طاهر    /  زيوريخ 23/08/2015م mahmoudtaheir@yahoo.com في هذا الجزاء من المقال سأستعرض الوسائل الإثيوبية في الوصول الى اهدافها الاستراتيجية من خلال زرع تنظيمات…

أغسطس 23 2015 /  المزيد 


encdc ethio

محمود طاهر    /  زيوريخ mahmoudtaheir@yahoo.com 15/08 /2015م العلاقة بين الدول لا تبنى على العاطفة من حب وكراهية، بل على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة،…

أغسطس 16 2015 / المزيد 

ዶቶር ዳኒኤል ረዘነ፡ ኣዚኣ'ስ ነውሪ
"
ግን ከም ኢትዮጵያዊ፡ ብዛዕባ ኤርትራ ከም ሃገር ወላዲቱ ዝግደስ ክትዋሳእ ዝጽገምን ዘከራኽርን ኣይከውንን።"

ሕጂ'ውን፡ ድሕሪ ቀሚሽ ሙሉእ-ሓበሬታ-ዘይብሎም ሚድያ ትሕባእ ኣለኻ።

ብዛዕባ ክቡር ወላዲኻ፡ ብዛዕባ እቶም ስርሖም ወተሃደር ጦር ሰራዊት እዩ ነይሩ ተባሂሉ ሕሹኽሹኽ  ዝበሃለሎም፡ ኣብ አዲስ ኣበባ ዝምንባሮም ዝበሃሉ ዘለዉ ወላዲኻ፡ ክትምልስ ዘየምምራጽካ፡ ብወላዲኻ ዘይትሕበን፡ ስሞምን ተውልዲ ቦታን ክቡር ወላዲኻ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብሓበን ክትጠቅስ ዘይትደፍር፡ ማዕረ ሰለስተ-ኣርባዕተ ጊዜ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ብምሕዳስ፡ 3-4 ጊዜ ኣብ ቅድሚ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባስን ኣህጉራዊ ፕሮቶኮልን ኤርትራውነትካ ዝኸሓድካ ( ምኽንያት'ኮ ክህልወካ ይኽእል)፤ ንኣህጉራዊ ሚድያ ኤርትራዊ ኢልካ ምሕባርካ፡ ዶቶረ፡ ኣዚኣስ ነውሪ። እሞ ኣብ ቅድሚ ኮሚሽን ከም ኤርትራዊ ብምቕራብ ንኮምሽን ብምትላል ዘኽስስ ጉዳይ ክህሉዶ ይኽእል ይኸውን? ሎሚ፡ ብናይ ኣህጉራዊ ሚድያ እቲ ጉዳይ ምልዓሉ፡ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰን፡ ቀንዲ ዓሻክርካ መንእሰያት ደብረዘይትን ኣሚቸን ተለኣኽቲ በረኸት ስምኦን ካብ ኰኑ፡ እዛ ብርኩታ ... ወያኔ ኣላታ? ትኸውን ድኣ ከይትኸውን? ዶር ዳኒኤል ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ፡ አንተ ብኣሉታ እንትሰ ብኣወንታ መልሲ ክትህብ ትዕደም። ነዚ ግቡእ መልሲ ከይሃብካ፡ ከም ኤርትራዊ ብስም ህዝብና ክትዛረብ ክትሕለቕ ክትዋሳእ ኣይጥዕምን። ከም ኢትዮጵያዊ፡ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ከም ሃገር ወላዲቱ ዝግደስ ክትዋሳእ ዝጽገምን ዘከራኽርን ኣይከውንን።

እዛ ሃገረይ ተዓዊታ
ኪሮስ ዮውሃንስ

WCH 2015 Beijing - Ghirmay Ghebreslassie ERI Marathon Final Gold
Published on Aug 21, 2015

ጀነራል ኣማን ዓንዶም ኣቶ ኣማኒኤል ዓንደሚካኤል ጀነራል ጎይትኦም ገብረዝጊ

ንዝገበረልካ ግበረሉ ወይ ንገረሉ

ቀለታ ኪዳነ  09/05/2015

ናብ ኣዳለውቲ መደብ  ታሪኽ  ጀጋኑ ስዉኣትን ህሉዋትን  ኤርትራውያን  ተጋደልቲ

Ø  ረድዮ ድምጺ ኤርትራ ሃሊፋክስ  ካናዳ ( ናዝ የማነ)
መስከረም ነት  (ኣለም ጎይትኦም)

 ኣቐዲመ  ሰላምታይ  እናቕረብኩ  ነቲ እተካይዱዎ ዘሎኹም ተዘክሮታት ጅግንነት ኤርትራውያን ኣብ ስርሒታት ከተማ  ( ፈዳኢን)  ምስጋናይ ወሰን የብሉን። እዚ ድሕሪ ናጽነት ሃገርና ብደረጃ መንግስትን ሜድያታቱን ብኽብሪ ክዕመም  ዝግብኦ ዝነበረ  ስራሕ  ኣባኹም ወዲቑ ናይቶም  ምእንቲ ናጽነት ሃገሮምን ህዝቦምን ንምምጻእ ጅግንነት ዝፈጸሙ ኮነ ሂወቶም ኮነ ኣካላቶም ዝወፈዩ   ናይ ጀብሃ ይኹን ሻዕብያ ተጋደልቲ ንዅሎም ክፉት ብዝዀነ መድረኽ  ክግለጽ ምጽዋዕኩም ዝንኣድ ስራሕ ኢዩ። እቶም ሎሚ ብሂወቶም ዘለዉ  ውሑዳት ሰባት ታሪኽ  ናይቶም ብጅግንነት ዝተሰውኡ ኮነ ዝሰንከሉ  ከምኡ’ውን ብድሓን ዝወጹ  ጀጋኑ ብጾቶም እቲ ዝፈልጡዎ ነዚ ሎሚ ዘሎ መንእሰይ  ብመንገድኹም ክሕብሩዎን ክነግሩዎን ክምህሩዎን ምኽእሎም  ከኣ ኣዝዩ ዝንኣድን ዝምስገንን ስራሕ ኢዩ።
Read More

 

 
 

 

ቀለታ ኪዳነ 09/05/2015
ሓህዝቢ ኤርትራን ሓድነታዊ ብድሆታቱን
መንግስቲ ይፍጠር መዓልቱ ምስ ኣኸለ ከኣ ይፍቶ ይጽላእ ይሓልፍ።  እቶም ዝነብሩን ዝቕጽሉን ግን እታ ሃገርን ህዝብን ኢዮም። ኣብዚ እዋን’ዚ ህዝቢ ኤርትራ ንልዑላውነቱ ጥራሕ ዘይኮነ ንሓድነቱ ዝፈታተኑ ገለ ብድሆታት ኣጋጢሞሞ ከም ዘለዉ  ማንም ዘይስሕቶ ኢዩ።  ህዝቢ ኤርትራ  ነቶም ብድሆታት ኣለልዩዎምን ነቒሑሎምን መፍትሒ ክረኽበሎም እንተዘይክኢሉን ዓቢ ንእሽቶ፡ ተቓዋማይ ደጋፋይ፡ ጀብሃ ሻዕብያ፡ ቆላ ከበሳ፡ ኣስላማይ ክስታናይ፡ ብማለት  ኣብ ርእሲ ምውሓዱ እንተተተፈላልዩን  ግን  እዛ ብብዙሕ መስዋእትን ጻዕርን ዝተረኽበት ሃገር መፍቶ ጸላእቲ ህላዌኣ ኣብ ኣስጋኢ ኵነታት ከይትወድቕ ዘስግእ ኢዩ።
Read More

 

ጉዕዞ ኣልራቢጣ ኣልእስላሚያን፥ ኣንድነትን
ረዘነ ሃብተ ሓደ መስከረም 2015
ኣንድነት ንኹሉ መበቆላዉን፥ ባህላዉን፥ ሃይማኖታዉን ምትእስሳሩ በቲኹ በቲ ሰዉራ’ዉን ስለዝተወቕዔ ጠፊኡ: ራቢጣ ኣልእስላሚያ ግን ኣብ’ቲ ሰዉራ ከይተረፈ ሓይሉ፥ ህልዉንኡ ኣረጋጊጹ፥ ንኹሉ መበቆላዉን ባህላዉን ሃይማኖታዉን ምትእስሳሩ ኣማዕቢሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ኣዝዩ ሕሉፍ ጂሃዳዊ ምንቅስቓስ ተቐይሩ ይርከብ ኣሎ፡ ኤርትራ ንትብሃል ሃገር ኣብ ዉሽጣ ዝነብሩ ህዝብታት ተኣኪቦም ተዛትዮም፥ ተመያይጦምን፥ ተረዳዲኦምን ዝመስረትዋ ሃገር ኣይኮነትን፥ ከም መብዛሕተኤን ሃገራት ኣፍሪቃ፥ ኤርትራ’ዉን ብባዕዳዉያን ገዛእቲ እያ ተመስሪታ፤ ጣልያን ንኤርትራ ክምስርታ እንከሎ፥ እተጠቕመሉ መጽናዕቲ ይኹን
(ምንጪ ቶጎርባ)
Read More

Badime: Awarded to Eritrea Eritrean Liberation Flag   
Forum Contact Webmaster 
Problem reading Tigrinya?  Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet
ShabaitEPDPEPDFENSFEDPFarajetIslamic IslahELFAdulis-ArabicRubAnsabaCDRIEEDAAlenalki
 ELF Reunion FBArkokobayGeregerSudanSomalia
AljazeeraEthiopiaYemen DjiboutiKenyaVOASudan News Agency    
Adoulis  Alenalki Alnahda Asena Asmarino Awna Capitaleritrea Dehai Dekebat Gereger Jeberti Madote Mdrebahri Meadna Tesfanews
Togoruba
Radio Erena Live  EYSC Facebook  Ethsat.com RadioAserna.net QieNit  KNON Radio Dallas  Voice of America -Tigrinya  Voice of Eritrea -DC Voice of Eritrea-Halifax   People's Voice of Eritrea  meskerem video archives   meskerem youtubes

Check erigazette.org for past postings

መደምደምታ ናይ ዝወርሔ መደብ

አብ መደምደምታ ናይ'ዚ ምዕራፍ፡ ጅግና ሕድራይ ፍስሃ፡ ብዛዕባ ቅያዊ ስርሒት ሰንበልን ሰላዕ ዳዕሮን ከዘንቱን ምስክርነት ከቕርብን እዩ።
ጽባሕ ሰንበት 09/06/2015፡
ታሪኽ ቅያዊ ጅግንነት ፈዳይን፡ ከም ዓይንን እዝንን ፋዳይን ኰይኖም ዝተቓለሱ ጀጋኑ ናይ ከተማታት ስሩዓት፡ አባይቶም ከም መዕቆቢ፡ መሕብኢ፡ ፈዳይንን መኽዘን ብረቶምን ዘወፈዩ ጀጋኑ ህዝብናን ከዘንቱን ክምስክርን ዝወርሓ ጅግና ሕድራይ ፍስሃ፡ ቅያዊ ስርሒት ሰንበልን ሰላዕ ዳዕሮን ድሕሪ ምዝነታውን ምምስካርን፡ ነዚ ምዕራፍ መደምደምታ ኽገበረሉ እዩ።


Statement of the Ministry of Information

 

Events that have unfolded in our region in the past few months have aroused anxiety and preoccupation in the TPLF regime and its sponsors.

For so many years in the past, Eritrea’s detractors have waged dogged disinformation campaigns through the daily fabrication of cheap lies and innuendos.  The twin objectives of these mischievous campaigns were to hamper the normative ties of partnership that ought to have been cultivated between Eritrea and the Kingdom of Saudi Arabia and to create mistrust and tension between the two countries.  What are revealed in the “Wikleaks” documents, now in the public domain, represent in fact only the “tip of the iceberg”.   

The TPLF regime and its mentors did not conceal their satisfaction when the bilateral ties between Eritrea and Saudi Arabia remained strained as a result of their incessant disinformation campaigns.  Indeed they flaunted this episode as a major “diplomatic” victory.  But lies and innuendos do not have long shelf lives and dissipate with time.  As it happened, truth has now prevailed.  The bilateral relationship between Eritrea and Saudi Arabia has today assumed the warmth and normalcy that it warrants.  Indeed, the visit of President Isaias to Saudi Arabia has opened a new chapter.  

These positive trends appear to have entailed frustration bordering on insanity in the camp of the TPLF and its key sponsors.  The TPLF’s saber rattling has been a common staple throughout winter.   And this has been ratcheted up in the past few weeks.  The TPLF regime is resorting to tactics of covert intimidation to dissuade various circles from associating with Eritrea.  It has gone beyond these hints to openly assert that “it has secured a green-light from the United States to unleash war against Eritrea”.  The intensive diplomatic campaigns the TPLF’s sponsors have and continue to carry out, through various means, is also well-known.   

We shall explain and address other related issues in due time.  For now, we say enough to attempts to foment chaos through disinformation!

Ministry of Information
Asmara
4 September 2015

 

ዲፕሎማስያዊ ክምስምስ። ዓይኒ ሰም-ሰም።
ኣብ መንጎ ኤርትራን አመሪካን።
ኣግህድዎ  እንታይ ትጽበዩ።ዘይ ወያኔ እዮም ደም ዝጎስዑ!!

US Embassy Officials Attended the Celebration for Eritrea’s National Athletics Team "Everyone who visits Eritrea comes away with a much more positive impression of the country & its people." - U.S. Diplomat

 

From Louis Mazel, Chief of Mission, U.S. Embassy Asmara

Today I attended the celebration at Bahti Meskerem Square for Eritrea’s National Athletics Team that returned to Asmara after participating in the 15th World Athletics Championships in Beijing. As I am a big follower of athletics both at the Olympics and World Championships (I have attended seven Olympic Games as well as the World Athletics Championships in Daegu , Korea in 2011) I very much looked forward to congratulating the Eritrean Team. The event was wonderful, with a colorful parade along Harnet Avenue and then a large and excited crowd packing the stands at Bahti Meskerem. Most of my diplomatic colleagues also attended the event. I was able to congratulate Ghirmay Ghebreselassie personally on his great triumph in Beijing and told him that I hoped he could do the same next year at the Olympic Games in Rio. I also congratulated Abrar Osman on his strong showing (6th place) in the men’s 10,000m race, which had a world class field. These athletes brought great honor to Eritrea and the U.S. Embassy wishes them continued success in representing their nation in the future.


U.S. Embassy Asmara Eritrea .
21 hrs ·
From Louis Mazel, Chief of Mission, U.S. Embassy Asmara
Today I attended the celebration at Bahti Meskerem Square for Eritrea’s National Athletics Team that returned to Asmara after participating in the 15th World Athletics Championships in Beijing. As I am a big follower of athletics both at the Olympics and World Championships (I have attended seven Olympic Games as well as the World Athletics Championships in Daegu , Korea in 2011) I very much looked forward to congratulating the Eritrean Team. The event was wonderful, with a colorful parade along Harnet Avenue and then a large and excited crowd packing the stands at Bahti Meskerem. Most of my diplomatic colleagues also attended the event. I was able to congratulate Ghirmay Ghebreselassie personally on his great triumph in Beijing and told him that I hoped he could do the same next year at the Olympic Games in Rio. I also congratulated Abrar Osman on his strong showing (6th place) in the men’s 10,000m race, which had a world class field. These athletes brought great honor to Eritrea and the U.S. Embassy wishes them continued success in representing their nation in the future.

Recorded
ዝተማልኤ ዝርዝር ኣስማት ሓጺር ሓበረታን ስዉኣት ብጅግና ሕድራይ ፍስሃ
ኣብ ከተማ
ዝተሰውኡ ተጋደልቲ
ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን

ናይ ፖለቲካ ኡሱራት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰምበል........(ብኢያሱ ይስሃቅ ሎንዶን)

ናይ ፖለቲካ ኡሱራት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰምበል ዝነበሩ ካብ 1958 ክሳብ 3 /02 /1975 ብጀጋኑ ፊዳኢን ሕድራይን ዓንዳይ ተከስተን ዘለውዋም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ ነዞም ኣስማቶም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ እሱራት ሓራ ኣውጺኦምና፡
(ብኢያሱ ይስሃቅ ሎንዶን)
 

ሰንበት 08-23-2015 ካብ ሰዓት 2፡00 ድቀ ብናይ ዲሲ ኣቆጻጽራ
ዝርዝር ኣስማት ሓጺር ሓበረታን ስዉኣት ብጅግና ሕድራይ ፍስሃ
ኣብ ከተማ
ዝተሰውኡ ተጋደልቲ
ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን

ዝተቐድሔ

ERITREAN TEENAGER GHEBRESLASSIE MAKES HISTORY IN BEIJING

Ghirmay Ghebreslassie makes marathon history in Beijing
By Diego Sampaolo | for the IAAF,

Sixteen years after Haile Gebrselassie made history by becoming the first runner to win four world titles in the 10,000m, his near-namesake Ghirmay Ghebreslassie was in the spotlight in the opening competition of theIAAF World Championships, Beijing 2015.

The 19-year-old created his own piece of athletics history by becoming the youngest ever winner of a road event at the IAAF World Championships and the first Eritrean athlete to win a gold medal at the championships.

No woman - no cry

The 1976 killing of the notorious Ethiopian Colonel Beshoou (1976) 

Kiki Tzeggai -
 

The day was later on known as one of the darkest nights of Asmara under occupation.

From inside our houses, we could hear the heavy curfew’s silence. No one was allowed to venture outside. We could hear a voice defying that order and that silence as thick as a heavy curtain draping itself around our beloved city.

The drunk person was screaming Bob Marley’s song “no Woman no cry”. He did repeat those same lyrics not more than 2 times when a loud and precise sound of a single bullet covered his song and was followed by a human moaning; like a person hit by a sniper bullet.

Read More


 

ሰንበት 08-16-2015 ካብ ሰዓት 2፡00 ድቀ ብናይ ዲሲ ኣቆጻጽራ
ዝርዝር ኣስማት ስዉኣት ብጅግና ሕድራይ ፍስሃ
 
ኣብ ከተማ ዝተሰውኡ ተጋደልቲ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን
ዝተቐድሔ