Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag
Forum
ContactWebmaster
Problem reading Tigrinya? Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet

Political Organizations:  Shabait | EPDP | ENSF | ELF | EPDP| Zemen | Islamic Islah| enshidri.net | AlNahda
Eritrea Media|
Asena | Asmarino | Awetnayu Capitaleritrea | Dehai |Gereger Jeberti  | Madote | Meadna | Tesfanews | Togoruba|
Eritrean Civic Societies : EriPlatfrom | Medrekh (Correctred)|
Eritrean Islamist  Media  
: |Adoulis | Farajat Awna| Al Nahda| Islamic Islah | Al-khalas | Eritrea Islamic Conference |
Foreign Media Aljazeera | BBC | Djibouti | Ethiopia | Kenya |  |Somalia |Sudan | Sudan News Agency | VOA| Yemen |
Radio Programs: Radio Erena 
Ethsat.com |  RadioAserna | KNON | SBC |VOA -Tigrinya | VOE -DC |VOE-Halifax
 Face Books:  Public| EYSC| Radio Erena| Hagerawu Dhnet| Meskerem|

 

ንሕና ኤርትራውያን ምስ ትግራዎት ጽልኢ ከምዘይብልና ክንገልጽ ጸኒሕና ኢና።
ወያነ ናይ ኢትዮጵያ ሕሳባቱ ምስ ኢትጵያውያን ይግበሮ። ....አብ ውሽጣዊ ጉዳይኩም ኣይትጒተቱና። 
Mahmud Saleh

ብ1988፡ ኣብ ምድምሳስ ናደው፡ ምዑታት ታንከኛታትና ነታ ካብ ቀዳሞ ዝነበረት ተሽከርካሪት ምስ ዘበጡ እቲ ብጥውይዋይ ክሳድ ዓዲ ሽሩም ናብ ኣፍዓበት ዝሃድም ዝነበረ ውሩይ መካናይዝድ ዘርኣይ ደረስ ኣብ ጥውይዋይ ናይ'ቲ ዓቐበት ተረጊጡ። ኣይላዕሊ፡ ኣይታሕቲ ኮይኑ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ከም፡ዝተኸስረ ምስ ኣመኑ፡ ንኽቃጸል ኽልተ ነርፈርቲ ሰዲዶም ይበሃል። ሽዑ ሓደ ካብቶም ፓይሎታት ኣጠዓዒሙ ነታ ቀዳመይቲ ቦምባ ክሰዳ እንከሎ "ኣየ መንግስት ሲወድቕ" ክብል ብኣሃዱታትና ተጠሊፉ ተባሂሉ ተተሪኹ ኣሎ።
እዛ ሓንቲ ምልእቲ ሓሳብ ናይ'ዚ ፓይሎት ሓዘን ተርኢ፡ ነታ ቦምባ ምፍናዉ ከኣ ሓዘኑ ከም ዝዓጸወ እተረድእ ተግባር እያ። ከምኡ ምውሳኑ ነቲ ክውንነት ተቐቢልዎ ማለት እዩ።

ሕጂ ኸኣ ናይ ወያነ ዶክቶር ደብረጼን፡ "ንሰረቕቲ ኣንጠልጢልና ክነረክቦም ኢና" ኢሉ ኣሎ። እዚ ንጹር መልእኽቲ እዚ ድሕሪ ክንደይ ኣዋርሕ ዝወሰደ ምዕጥይጣይ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ኣብቲ መጀመርያ እዋናት ታህዲዳት ዝመልኦ መግለጺትስትን ሆይሆይታን ንሰምዕ ኔርና።

ቀጺሉ " ሕገ መንግስቲ'ባ ይኸበር" እንዳተባህለ ንክልል ሶማልያን ኦሮሞን ንምልዕዓል ጻዕሪ ተኻይዱ። እዚ ምስላጥ ኣብዪ፡ ኣብ ጉባኤ ኢህወደግ ወያነ ናይ ብሓቂ ንእሽቶ ተጻዋታይ (በዓል ጉዳይ) ምዃኑ ምስ ተረጋገጸን ሕጂ ከኣ እቶም ንኢትዮጵያ ዘድመዩን ዝመጸዩን ኣባላቱ ክህደኑ ምስ ጀመሩ ሓዘኑ ዝዓጸወ ይመስል። ደጊም፡ ገባራይን ሓዳጋይን ከምዘይኮነ ዝተሰቀሮ ይመስል። " ኣየ የወያነ መንግስት ሲወድቕ"ዝብል ዘሎ ይመስል። ናብ ኤርትራ ገጹ ከኣ ኣድሂቡ ኣሎ።

ንሕና ኤርትራውያን ምስ ትግራዎት ጽልኢ ከምዘይብልና ክንገልጽ ጸኒሕና ኢና። እንተ እቶም ደምና ዝመጸዩ ጎሓላሉ ብክሳዶም ክውጠጡ ክንርኢ እንከለና እንሓዝነሉ የብልናን። ፈደራላዊ፡መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ገና ናብቶም ስቡሓት ጎይቶት ወያነ ክበጽሕ ትጽቢትና እዩ። ካብ ፍትሒ ናይ መሬት ዘምለጡ ድማ ፍትሒ ሰማይ ክተራኽበሎም ጸሎትና እዩ። ስቓይ ህዝቢ ኤርትራ'ዶ ሰማዒ እዝኒ ክስእን?

ብኻልእ ወገን ድማ፡ ወያነ ናይ ኢትዮጵያ ሕሳባቱ ምስ ኢትጵያውያን ይግበሮ። "ነቲ ኣብ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ወያነ ዝካየድ ዘሎ ሃድን ፕረሲደንት ኢሰያስ እዩ ኣዚዝዎ" ክበሃል ሰሚዕና። እዚ ኮነ ኢልካ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትትራን ትግራይን ቅርሕንቲ ንምዝራእ ተባሂሉ ብወያነን ኣእጋሮም ዝኾኑ ድኹማት-ሕልና ኤርትራውያን ዝበሃል ዘሎ እዩ። እንተኮነሎም ድማ፡ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰርሓሎም ናይ ከፋፊልካ ሰዓር ውይ ድማ ግዛእ ዝብል ሜላኦም ናብ ኤርትራውያን ከተኣታትዎ ይፍትኑ ዘለዉ ይመስሉ። እዚ ሰራም ፕሮፓጋንዳ'ዚ ናብ ኤርትራውያንን ተዛረብቲ ትግርኛን ትግራዎትን ዝጠመተ እዩ። "ተወሪርና፡ ኢስያስ ምስ ኣምሓሩ ወጊኑ፡ ሃየ ተላዓል፥ ወገንካ ይውረር ኣሎ ዘስምዕ ኡይ-ኡይታ ንርኢ ኣለና። ጸገሞም፡ ገና ንህዝቢ ኤርትራ ክፈልጡ ዘይምኽኣሎም እዩ። ንዓመታት'ኮ ሰሪሖምሉ እዮም። ብስም ናይ ብሄርን ሃይማኖትን ኣውራጃን እኮ ብዙሓት ዕሱባት ኣዋፊሮምሉ እዮም፡ ኣይቐንዓሎምን እምበር። እታ "ኣይንፈላለን"እትብል መጽሓፍ ዝህቦም'ዶ ተሳኢኑ ደቀይ!!?

መቸም፡ እቲ ዝበሃል ዘሎ ክስታት ቅኑዕ ኣይኮነን። አብ ውሽጣዊ ጉዳይኩም ኣይትጒተቱና። 
ንእሽቶ ንሓተኩም ግን ኣለና። ካብ ጉይይ ምዓል ክሳድ ምሓዝ'ንዶ ኣይተባህለን። ነዚ ተካል ዶብ ግዳ ጥርር፡ ጥርር፡ጥርር ዘይነብሎ። ሽዑ ከምታ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ዝበለኩም፡ ኣክንዲ ብሕጓ፡ ብማዕጾ፡ ባብ ኳሕኲሕኩም ብኣገባብ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ክትምስርቱ ትኽእሉ።
ዎ ደሓንኩም።

 

 መርሓባ። ጽቡቕ ምጅማር።
Image result for thumbs up
መንግስቲ ኤርትራ ንድምጺ አመሪካ ነዚ ሪፖርት ከቕርብ ምፍቃዱ፡ ድምጺ አመሪካ ለባም፡ ከምዚ ዓይነት ረፖርት ምቕራቡ ክተ ባቡዑ ይግባእ። ዝያድን፡ ጥልቕ ዝበለን አብ መጻኢ ንጽበ።

ዑደት ጋዜጠኛ ድምጺ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ:ባጽዕ: ዓሰብ: ቡሬ:መቐለን ዓዲ ግራትን
ሕዳር 17, 2018

 

#EBC ያልዘገበው የተጋሩ ግድያና መፈናቀል የሱዳን ማስሚድያ ዘግቦታል
-በመተማና ኣከባቢው በዘራቸው ምክንያት በኣማራ ህዝብ የተጨፈጨፋ ተጋሩ በሱዳን ገለባት ተብሎ በሚጠራ ቦታ ተጠልሎ እንደሚገኙ ዘግበዋል።ዘጋቢው እንደገለፀው በኣከባቢው የኣማራ ብዛ
ት ስላለ ተጋሩ ለጥቃት መጋለጣቸው ገልፆዋል።ኣክሎም ከትግራይ ካለን ጥሩ ታሪካዊ ወዳጅነት በምግብ፣በጤና ሎሎች መሰረታዊ ነገሮች እያቀረብን ነው ብሎዋል።ከኣማራ ክልል የተፈናቀሉ ተጋሩ ብዛት ወንዶች 265፣ሴቶች 80፣ህፃናት 95 ድምር =440 ተጋሩ በሱዳን መጠሊያ እንዳሉት ዘግበዋል።

 

 

ኣብ ግዜ ወጥሪ ህድኣት ምፍጣር?
(ካብ ዝተላእከልና)

11/18/2018 . ትግራይ ሰፈር ሸፋቱ ኣይኮነትን! ንዝበደለ ኣንጠልጢልና ናብ ቅድሚ ሕጊ ከነረክቦ ኢና! ኣብ ትግራይ ናይ መንነት ቅልውላው የሎን! ንዝተጠርጠሩ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ምቅራብ ግዴታ ዋላ እንተኾነ ናብ ሓደ ሸነኽ ክፋል ሕብረተሰብና ዘቅንዐ ከይ ኸውን ስግኣት ኣሎና! እዝን ካልእን ካብ ቤት ጽሕፈት ወያነ መቐለ እናተገልጸ ከሎ፡ በቲ ሓዲሽ ወፍሪ ምእሳር ገበነኛታት ዝተባህሉ ናብ ተጋሩ ጥራይ ዘቅንዐ ስለ ዝመስል ዘሎ ከኣ ትግራይን ትግራዋይን ኣይቀሰነን ዘሎ።

ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሽም ሰላም ኣብ መቐለ ዝግበር ኮንሰርት ግዚኡ ኣይኮነን ተባሂሉ ብምክትል ከንቲባ መቐለ ተሰሪዙ ዝጸንሐ፡ ኣብ ግዜ ወጥሪ ህድኣት ክፈጥር ይኽእል እዩ ብምባል ዳግም ፍቃድ ረኺቡ እነሆለ ክዳሎ ተወሲኑ ኣሎ

(ምትህድዳእ ትግራይ፡ ምርሓቕ ካብ ቅርሕንትን ጽልእን ኣብ ልዕሊ መንግስትን  ህዝብን ኤርትራ ዶብ ክሕንጸጽ ዘይምዕንቃፍ፡ ናይ ህድእ ዘበሉ ማይ ንግሆ ዝሰተዩ ለባማት ምርጫ እዪ። ንዘይተርፍሲ..እዚ ኩሉ ምልሕጻጽ...መስከረም)

ሕዳር 8/2011 ዓ/ም ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ኮንሰርት ሰላም መቐለ ተሰሪዙ (ፍልፍል ሓበሬታ፡ ተኽለማርያም ሃይሉ ኣባዲ)

እዚ ኮንሰርት ጊዚኡ ዘይሓለወን ንውልቀ ረብሓ ዝተወሰኑ ፕሮሞተራትን ተሓባበርቶምን እምበር ንረብሓ ህዝቢ ዝተሓሰበን ብኡ ዝተቓነየን ኣይኮነን ስለዚ ካብ ውልቀ ረብሓ፣ ረብሓ ህዝቢ ይዓቢ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ገብረየሱስ

Early morning near Elabered   Ghideon Musa Aron

Image may contain: one or more people, shoes, child, outdoor, water and nature


ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፣ ትማሊ መዓልቲ፣ ነቲ ኣብ ታሕሳስ 2009 ከምኡ'ውን ኣብ ታሕሳስ 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘስገደዶ ዘይፍትሓዊ ውሳነታት እገዳ ኣልዒልዎ ኣሎ::

 መንግስቲ ኤርትራ፡ ነዚ ንኣስታት 10 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘይምኽኑይ ጉድኣት ዘውረደ ኢፍትሓዊ ውሳነ ንምእራም ዝተወስደ ስጉምቲ ደንጉዩ እውን እንተመጸ ብሓጎስ ይቕበሎ::  በዚ ኣጋጣሚ'ዚ፣ መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝርከብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ በቲ ምስኩር ናይ መኸተ ያታኡን ዓቕሉን፡ ነዚ ጽንኩር እዋን ብጽንዓት በዲሁ፡ ብዓወት ምውጽኡ ልዑል ክብሪ ይህቦ:: ከምኡ'ውን ንኹሎም ብሞራልን ዝተፈላለየ መገዲታትን፣ እዚ ዘሕፍር ውሳነታት እገዳ ንኽልዓል ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣዕሩኽ ኤርትራ ምስጋናኡ ይገልጽ::  ዮሃና ንኹሎም! ነዚ ጸሊም ምዕራፍ' ብምዕጻው፣ ናብ መጻኢ ኣብ እንጥምተሉ ዘለና ኣጋጣሚ ግና፣ ካብዚ ተሞኩሮ' ዝተጋህደ ሓቅታት ከነስተንትኖ ግቡእ እዩ:: ኤርትራ ስለምንታይ እያ ግዳይ ኮይና? ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝተፈጸመ ላግጺ ዝደገፈ ኩነታትከ እንታይ'? . . እቲ ሓቂ፡ ጽሩይ ከም ማይ ንግሆ እዩ::

ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ዋሽንግቶን - ክሊንተን፣ ቡሽ፣ ኦባማ - ብዝሃንደስዎ ዝምቡዕ ናይ ዕብለላ እንኮ-ቐጽራዊ ስትራተጂን ናይ መልሕቓት ሜላን፣ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነበረ ስርዓት ወያነ፡ ሓደ ካብ መልሕቓቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገይሮም ብምቑጻር (ብምዕሳብ) ካብ ዝተኸተልዎ ሜላታት፦

  • ዶባዊ ግጭታት ምስዋርን ኲናት ምውላዕን ሓላሊኽካ ምምሕዳርን

  • ኤትኒካዊ፡ ፈንጋዊ (factional) ምግምማዕ ምንጋስን ተቚዋማዊ ምግባርን

  • ዞባዊ ጥምረትን ምትሕግጋዝን እናሸራሕካ ንምትእትታዋት ባይታ ምውዳድ. . . . ከም ቀንዲ፡ ክጥቀሱ ይኽእሉ::

 ርሑቕ ከይከድና፡ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ከም ሳዕቤን ናይቲ ሓድጊ በጨቕ ኪብል እንዕዘቦ ዘለና ኤትኒካዊ ረጽሚን ምምዝባላትን፣ ኣብ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ነጊሱ ዘሎ ምግምማዕን ሕልኽላኻቱን ግዳማዊ ምትእትታዋትን ከም ውጽኢቱ ንኣሸበርቲን ሓንከርቲን ፈጢርዎ ዘሎ ድዃ ባይታ፣ ዕላመታት ናይቲ ዝሩግ ሳዕቤናት እዮም።

ናይዚ ዝምቡዕ ስትራተጂን ሜላታቱን ኣዕናዊ ሳዕቤናት፣ ኣብ ህልቂት ሰባትን ምምዝባልን፣ ስደትን ጥሜትን ቁጠባዊ ዕንወትን፣ ልዕሊ ኹሉ ከኣ ንኣስታት 150 ሚልዮን ህዝቢታት ናይዚ ዞባ ዘኽሰሮ ናይ ልምዓትን ዕብየትን ዕድል፡ እልቢ የብሉን።

እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝተፈብረኸን ዝተሳወረን ትርጉም-ኣልቦ ዶባዊ ግጭታት፣ ቅሉዕ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲታት፣ ፖለቲካዊ ሽርሒታት፣ ቀጻሊ ናይ ምንጻልን ጸለምን ስነ-እምሮኣዊ ዘመተታት፣ ዘይዓርፍ ኣዕናዊ ቁጠባዊ ዕፈና፣ ኣብ መወዳእታ ኸኣ፣ ብዘሕንኽ ናይ ሓሶት ፍብረኻ፡ ብምርዓም ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ፣ ኣብ 2009 እተስገደደ እገዳ፣ ካብ መቓን ናይቲ ዝምቡዕ ስትራተጂያዊ ሕርያን ሜላታቱን ወጻኢ ዝርአ ኣይኮነን። ዝወረደ ዕንወት ከኣ፡ መዳርግቲ የብሉን።

ካብቲ ዝተፈጸመ በደል ንላዕሊ፡ ሓሶት ተቓሊዑ፡ ሓቂ ተጋሂዱ እናሃለወ፡ ዕምሪ እገዳ ንምምጣጥ ኪቐርብ ዝጸንሐ ምስምሳት ዘዛየዶ በደል'ውን ቀሊል ኣይነበረን።

ባይቶ ጸጥታ እምበኣር፡ ኪኖ እገዳ ምልዓል፡ ናይ ዘውረዶ በደል ካሕሳ እውን ተሓታቲ እዩ። መንግስቲን ህዝቢን ኤርትራ ከኣ፡ መኸተኦም ንሓቂን ንፍትሒን፡ ብምልዓል እገዳ ጥራይ ኣይከቋርጽዎን እዮም።

ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 14 ሕዳር 2018

 

እንቋዕ ሓጎሰኪ ፍትውቲ ሃገረይ።
እቶም ነዚ ዘይፍትሓዊ እገዳ ገጥ ኢልኩም ዝተቓልስኩም፣ መንግስትን ህዝብን፡ ብምፍርራህ እትነብርሉ ዘለኹም ሃገር፡ ብፍላይ ብሃገረ ሆላንድ፡ ክምህ ከይበልኩም 2% ምኽፋል ዝቐጸልኩም ኣገናዕ ይግብኣኩም። ደጊም ፡ሓሊኾም ሒዞሙና ዝነበሩ፡ ወያነን እገዳን ስልዝትኣልዩ ሓቢርና ናብ ዕዮ ሃገር ንኺድ።
 

CONGRATULATIONS ERITREA:
For the umpteenth time, you have won against odds.


MAHMUD SALEH
Thursday, November 15, 2018

Eritrean welcomed the lifting of the unjust sanction imposed on it in 2009. On November 14, 2018, the UNSC lifted the sanctions with a unanimous vote. This article does not delve into the excuses for those sanctions and the political, economic and psychological injuries they caused on Eritrea and its people. Suffice to say, though, that Eritrea had to overcome the adverse effects of yet another episode of a travesty of justice exacted by the UN.

While the majority of Eritreans and the friends of Eritrea have celebrated the occasion, a few pockets, however, found the news depressing. One should ask: why are some folks miserably dispirited when the majority of us are holding our spirit high?

Some elements from the so-called opposition camp have invested heavily on championing for the isolation and encircling of Eritrea. Now that this strategy is out of use, they have causes to be sad for the following reasons.

1.    Their considerations for regime change were based on how fast the mighty army of Ethiopia decimated Eritrean defenses forces so that they could parachute themselves in, seize power and get president Isais Afewerki "DEAD OR ALIVE." Now, that wishy-washy "strategy" is gone. They must feel bad. Understandable.

2.    They had long given up on the support they might get from Eritreans, so the only way through which they thought would accomplish regime change, a euphemism for seizing power, was through piggybacking foreign powers and spearheading the interests of those foreign powers, part of which was to starve Eritrea by denying it access to foreign aid and direct investment. The campaigns conducted to tarnish the image of Eritrea, by portraying it as a pariah state, were part and parcel of this strategy, and the unjust sanctions were the culmination of those efforts.

 In a nutshell, they believe the continuity of international hostility towards Eritrea would eventually make Eritrea succumb to the weight exerted on it, so that, as they would fondly describe it, Eritrea would implode under the pressure of mighty powers.

 Read More

 

Eritrean nationals lauded lifting of sanctions

 

Asmara, 15 November 2018- Eritrean nationals residing inside the country and abroad lauded the lifting by the Security Council on 14 November of the unwarranted sanctions imposed against Eritrea.

The nationals said that the lifting of the sanctions was the result of the strong unity and resilience of the Eritrean people and expressed resolve to consolidate unity and resilience.

Like wise the residents of Asmara, Keren, Assab, Idi, Tio, Ghinda, Massawa, the 16 sub-zones in the Gash Barka region, 12 sub-zones in the Southern region as well as in Sawa conducted peaceful rallies in support of the lifting of the sanctions carrying various placards.

The nationals also indicated that the lifting of the sanctions have added input for the Eritrean people to work double fold to develop their country.

 

 

Eritrea-Ethiopia peace leads to a refugee surge

MEKELLE/Ethiopia, 15 November 2018
A group of Eritreans lines up outside a small, green army tent surrounded by yellow scrubland at the top of a ridge marking the Ethiopia-Eritrea border.

After having their details jotted down by bored-looking Eritrean soldiers they get back into the white minibus taking them from the city of Mekelle in Ethiopia's Tigray region to the Eritrean capital, Asmara. As they set off, another minibus passes them going the other way.

A short time ago, such scenes were unthinkable.

After being sealed for 20 years - following growing tensions at the end of the 1990s and then a two-year war -the border between Ethiopia and Eritrea finally re-opened in September.

To escape the realities of life under President Isaias Afwerki -enforced military conscription, indefinite national service, lack of freedom of speech and movement, and the potential for imprisonment for opposing the regime -Eritreans used to have to risk everything, including a border patrolled by guards with a shoot-to-kill policy.

Read More

 

 

 

Image may contain: 1 person, text

Image may contain: text

   


Asmara July 9, 2018