Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag   
ForFarajetum Contact Webmaster 
Problem reading Tigrinya?  Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet
ShabaitEPDPEPDFENSFEDPELFIslamic IslahAdulis-ArabicRubAnsabaCDRIEEDAAlenalki
 ELF Reunion FBArkokobayGeregerSudanSomalia
AljazeeraEthiopiaYemen DjiboutiKenyaVOASudan News Agency    
Adoulis  Alenalki Alnahda Asena Asmarino Awna Capitaleritrea Dehai Dekebat Gereger Hidri Jeberti Madote Meadna Tesfanews
Togoruba| Zemen |
 Radio Erena Live  EYSC Facebook  Ethsat.com RadioAsernaCHRW QieNit  KNON Radio Dallas  Voice of America
-Tigrinya  Voice of Eritrea -DC Voice of Eritrea-Halifax   People's Voice of Eritrea  meskerem video archives   meskerem youtubes

 

ናብ ሻዕብያ ቅርበት ኣለዎ ዝበሃል ፈይስ-ቡከ።

 

ESAT TV

 
 

WoyanExit Commences!

የሃገራችን ፖለቲካዊ ሁኔታና የመፍትሔ ሃሳቦች (ሌ/ጄ ፃድቃን ገ/ትንሳኤ)

Read More

Radical change of course for Ethiopia, or implosion: A commentary on Lt. General Tsadkan Gebre Tensay’s article in Amharic

Ethiopia under the TPLF/EPRDF has come to a dead end, change of course towards a constitutional democracy or a nightmarish scenario of Ethiopia imploding could  follow, Lt. General Tsadkan Gebre Tensay asserts. The lengthy article published on Horn Affairs by Lt. General Tsadkan G. Tensay, one of the top former leaders of the TPLF and Chief of Staff of the armed forces for close to a decade, is very interesting development in recent times where the TPLF/EPRDF regime is embroiled from one crisis into another, unable to handle the multiple faultiness and facing total loss of support by the populace in all four corners of Ethiopia. One should recall that the regime declared itself a winner of 100% seat of parliament just a year ago, in May of 2015.  In dissecting the all-around crisis the regime is mired in, the General does not mince words and shy away from being very frank in telling as is the pervasive crises of state, crisis of confidence, crisis of legitimacy, and all around crisis – political, economic, massive corruption including by METEC, a quasi-military industrial complex run by TPLF generals, and the many other faultiness. He also admits and comments on the pervasive hatred and resentment harbored by the majority towards Tigrayans, one of the hallmarks of today’s Ethiopia under the minority TPLF regime,   turning to a tragic course.  Read More

ሻዕብያ: ይሰርቆምዶ ይሰርቅዎ?

Secret Offshore Deals Deprive Africa of Billions in Natural Resource Dollars

The Panama Papers show politicians and mining, oil and gas interests benefit from secrecy and dubious multimillion dollar transfers Read More

articles/00Africa/160725-resources-02.jpg

 

ERI TV LIVE

LIVE France24
for news about the missing Egypt Air

 

 

VOA Tigrinya Facebook

Eritrean Tweets

እንተ ንሕና፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ "ሃገራዊ ጽምዶ ንለውጢ"
ከነእትዎ ክንከራኸር ኢና።
.

ዝሕይል ዘሎ ጠለብ "ሃገራዊ ጽምዶ ንለውጢ" ንመንግስትን ደገፍቱን ይብድህ።
ሃገር ከመይ "ማሕረ ኣላ" ክበሃል ይከኣል? እንዳበለ...."ሃገር ከምዚ ገቢሩ ክቕጽል ኣይክእልን" ዝብል ናይ ህግደፋውያን ምዕዝምዛም ገዲፍካ ማለት እዩ..?

መድረኽ ናይ ሱር-ብንቁስ ሃለውለው "ተቓውሞ" ኣሪጉ፡ ጠስጢሱ፡ መሽሚሹ። ናይ'ቶም ሸፋቱ ዝብሉ ደቂ-ማማ ገዲፍካ። ብሓዲስለባምወድዓዊ፡ ግዚኡ ዝሓለወ፡ መደረኽ ሃገራዊ ጽምዶ ንለውጢ ክትካእ ግዚኡ ኣኺሉ እዩ። ዝኣረገ ብሓዲስ ክትካእ፡ ዘይዕገት ግድነት እዩ።
ፖለቲካ "ተቓውሞ" ኣሪጉ፡ጠስጢሱ፡ ስለ ዝመሽመሸ፡ ብሓዲስ ሃገራዊ ፖለቲካ ክትካእ ግድነት እዩ።ኣቱም ብሎሚ-ጽባሕ ዝብል ዘሎ ወያኔ እትመሓደሩ፡ እትምወሉ፡ ንስኹም፡ ንህግደፍ ካብ ሰሩ ከተምሕዉ ጠስጥሱ። እንተ ንሕና፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ጽምዶ ንለውጢ ከነእትዎ ክንከራኸር ኢና።
.
ካብ ምስ ወያኔን ዕሱባቶምን ምስ ህግደፍን ደገፍቱን ኣብ ጽምዶን፡ ምምኽኻርን፡ ምክርኻርን  ዘይምረጽ ከመይ? መንግስትናን ኣሓዋትናን ስለ ዝኾኑ።

ኣብ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ዝተእንገደሉ ኣህጉራዊ ዋዕላ
ክቐርብ ዝነበሮ ሓይል መጽናዕታ/መልእኽቲ።

ምህናጽ ትሕተ-ቕርጺ ኣብ ኤርትራ
ተወልደብርሃን ገብረ  07/27/2016

ንሎሚ ክተናኽፎ ዝደለኹ ኣርእስቲ ምህናጽ ትሕተ-ቕርጽን ጽልዉኡን ኣብ ኤርትራ ኢዩ። ዝሰርሕ ብኣወንታን ብኣሉታን ክግምገም ዘሎን ዝነበረን ኢዩ። ሃናጺ ናእዳ ወይ ነቐፌታ ካኣ ንስራሕ ንዝተበገሰ መግቡ ወይ ስንቁ ኢዩ።

ካብዚ ተበጊሰ ርእይቶይ ኣብ መንግስቲ ዝመርሖ ህንጸተ ትሕተ-ቕርጺ ገለ ትዕዝብትታተይ ክህብ ክፍትን ኢየ። መንግስቲ ኣብ ምህናጽ ትሕተ-ቕርጺ ብፍላይ ድማ ጹሩይ ዝስተ ማይ፣ ራህያታት፣ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ጽርጊያታትን ዳሓን ግስጋሰ ገይሩ ኢዩ እንተተብሃለ ጌጋ ኣይመስለንን። ብፍላይ ድማ ዝርገሐ ናይዞም ዝተጠቕሱ ኣገልግሎታት ዝምስገን ኢዩ። እዞም ማሕበራዊ ወፍርታት እዚኦም ኣገደስትን ህዝቢ ዝጠልቦምን ኢዮም። መንግስቲ ብዝላዓለ ክደፍኣሉ ክተባባዕ ይግባእ።

ይኹን እምበር ንድሕሪት 25 ዓመታት ተመሊስና ነቲ ቑጠባዊ ዕቤት ንምርግጋጽ ተባሂሉ ዝተገብረ ወፍሪ ምስ ንዕዘብ ግን ዝድለ ውጽኢት ነይሩዎ ክባሃል ኣይካኣልን ኢዩ። በኣንጻሩ ቑጠባዊ መነባብሮ ህዝቢ ካብ ሕማቕ ናብ ዝሓመቐ ክኸይድ ጸኒሑን ኣሎን። ዝፈሪ ምህርቲ ስለ ዘየሎ ህዝብና ብናህሪ ዋጋታት ይሳቐ ኣሎ። ዓመት መጸ ተስፋ፤ ዓመት መጸ ቃለ-ምልልስ ትሕተ-ቕርጺ፤ ዓመት መጸ ኮታስ ብትሕዝትኡ ኾነ ብመንፈሱ ዘይቅየር መግለጽታትን መብጻዕታትን ንህዝብና ተስፋ ንኽሰንቕ ዘይኮነስ ተስፋ ንኽቖርጽ ገይሩዎ ጸኒሑን ኣሎን።

መንግስቲ ከስተብህለሉ ዘይከኣለ ግን ህዝቢ ኤርትራ በዚ ተስፋታት`ዚ ረብሪቡን ደኺሙን ኢዩ። ብዙሕ ጊዜ ዝወሃብ ምኽንያታት ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ዝብል ኢዩ። ርግጽ ኢዩ ኣይኲናት ኣይሰላም ናይ ገዛእ ርእሱ ጽልዋ ነይሩዎን ኣለዎን ኢዩ። ይኹን እምበር ንልዕሊ 14 ዓመታት ዝኣክል ብሓደ ዓይነት ፖሊሲ ምምራሽን ዘይምትዕጽጻፍን ኣብ ቑጠባዊ ዕቤት ኣሉታዊ ተራ ተጻዊቱ ኢዩ።
  Read More

ናትና ዘቤታዊ  ዋዕላኸ  ንመዓስዩ?

ቀለታ ኪዳነ (ሎንዶን)

ናትና ዘቤታዊ  ዋዕላኸ  ንመዓስዩ?  ቀለታ ኪዳነ (ሎንዶን)       

ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ እውን ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ዝቐረበ ኣህጉራዊ  ኤርትራዊ መጽናዕትታት  ብ 22 ሓምለ 2016 ብወግዒ ከም ዝተዛዘመ  ትሓቢሩ። ኤርትራ ካብቲ ተነጺላ ተባሂላ ዝዝረበላ ዝነበረ  መረረ ወጺኣ  ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ትዋስኣሉ ኣህጉራዊ  ዋዕላ  ከተዳሉን ካብ ምሉእ ዓለም ዝመጹ ዝተፈላለየ ናይ መጽናዕቲ ወረቓቕቲ ዘቕረቡ ምሁራትን ክኢላታትን  ኣኪባ ክትመያየጥ  ምብቅዓን  ከኣ ካብ ማንም ንላዕሊ ንዓና […]  PDF

ዋዕላ ኣጉራዊ ኤርትራዊ መጽናዕትታትን ቃል ክቡር ምኒስተር ዜና የማነ ገብረመስቀልን
ተወልደርሃን ገብረ  07/27/2016 

ብቐዳምነት ነቶም ንሓደ-ዓመት መመላእታ ነዚ ኤርትራዊ ኣህጉራዊ መጽናዕታዊ ጉባኤ ንምድላውን ንምውዳብን ዝደኸሙ ኤትራውያንን መሻርኽቶምን ዮሃና ክብል ደሊ። ቀጽልዎ! ዕት ዋዕላ ክኾነልኩም ትስፎ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሉ መደረ ወይ ቃል ዘስመዐ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረመስቀል ኢዩ ነይሩ። ብሓፈሻ ቃል ኣቶ የማነ ዋላኳ ከምቲ ባዕሉ ዝጠቐሶ ሓፈሻዊ እንተነበረ ብወገነይ ክልተ ኮኾብ ካብ ሓሙሽተ ሂበዮ ኣለኹ። ሰለስተ ኮኹብቲ ዝቐነስኩሉ ምኽንያት (1) ንኹሉ ዝሕታለ ጠባዊ ዕቤት ዳማዊ ምኽንያታት ብምሃቡ፣ (2) ተራ ብሕታዊ ወፍሪ ብፍላይ ድማ ኣብ ትሕቲ-ቕርጺ ምስ ተራ መንግስታዊ ትካላት ብማዕረ ብምቕማጡ ሓቅነት ዝጎዶሎ ምዃኑን፣ (3) ኣሉታዊ ሳዕቤናት ወይ ድኽመታት ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ጠባዊ ፖሊሲ መንግስቲ ዘይምጥቃሱ

እተን ክልተ ኮባኹብቲ ዝሃብኩሉ ምኽንያት (1) ምምሕያሽ ደሞዝ ሰራሕተኛታትን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን (2) ብቐንዱ ዋላኳ ደንጉዩ እንተመጸ ሃገራዊ ጉባኤ መጽናዕትታት ምውዳብን ምድጋፉን ኣወንታዊ ተበግሶ ኢዩ። ተስፋ ገብር ቀጻልነት ክህልዎን ለበዋታት ዋዕለኛታት ብግብሪ ክስራሓሉን።  Read More  ..PDF

 

ገ እናበሉኻዶ ትጋገ !!!
ቀለታ ኪዳነ (ሎንዶን)

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕቲ ከመይ ቀኒኹም?
ኣብዚ ሎምቅነ ምስ ሓደ ለባም ፈታዊ ከነዕልል ከሎና እቶም  ንህዝቢ ኤርትራ ዝብድሉን ብታሪኽ ዝሕተቱን ክነሶም  ክሳብ ሎሚ ሰብ ዘየስተውዓለሎም ቀንዲ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እዞም ነዚ መንግስቲ ኣጆኻ ጽቡቕ ኣሎኻ እናበሉ ንጥፍኣት ሃገርን ንስደት መንእሰያትን ዝሕግዙን ዘተባብዑን  ዘለዉ ደቂ ሃገር ኢዮም ክብል መረርኡ ገሊጹልና። ትቕብል ኣቢሉ ካልእ ብጻይ ከኣ   እዞም ንኤርትራ ብሃይማኖት ብኣውራጃ ብዓሌት ከመቓቕሉዋ ወይ  ከይሓፈሩ  ኣሕዋት ስለዝዀንና  ምስ ኢትዮጵያ ምንባር ይሕሸና ዝብሉን ብወያነ ክግዝኡ ክጽልዩ ዝሓድሩን ጸረ ሃገርን ጸረ ህዝቦምን  ዝዀነ ፈላላይን ኣዕናውን ናይ ጥልመት ወፈራ ዘካይዱ ዘለዉ ደቂ ሃገርከ  ከመይ ትርእዮም?  ብማለት ምስ ሕተቶ  ካልእ ካብኡ ዝዓበየ ጕዳይ ስለዝነበረና ኣብ መንጎኦም ብምእታው እቲ ክትዕ  ክቕጽል ኣይደለኹዎን። Read More  PDF
ገ እናበሉኻዶ ትጋገ !!!
  • "..  ኣብዚ ሎሚ እዋን ሽሕኳ ካብ ኵሎም ጐረባብትና ዝሓሸ ግዳማዊ ሰላምን ቅሳነትን እንተሎና  ኵሉ ንዓዲ በጺሑ ዝምለስ ዘሎ ሰብ በቲ ኣብ ሃገር ዝርኣዮን ዝተዓዘቦን ናብራን ሕሰምን ህዝቢ ሓዚኑን ካብቲ መንግስቲ ተስፋ ቆሪጹን ይምለስ ከም ዘሎ ግን ዋላ ክንሓብኦ እንተደለና ዘይሕባእ ኰይኑ  ብዕሊ ዝፍለጥን  ዓው ኢልካ ዝዝረበሉን ዘሎ ጕዳይ ኢዩ። እቲ ጸገም ግን እቲ ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ሕሰምን ስቓይን ካበይ ከም ዝብገስ እቲ በደለኛኸ መንዩ ኢልካ ሓቲትካዮም  ክገልጹዎን ከረድኡኻን ዘይክእሉ ምዃኖም ኢዩ። መብዛሕትኦም ብሕልፊ እቶም ናይ ምምርማር  ዓቕሚ ዝውሕዶም ሰባት እሞ እቲ መንግስቲ ድዩ ነቲ ህዝቢ ዝብድሎ ዘሎ  እንታዩ እቲ ጸገም?  ክትብሎም ከሎኻ ከኣ ወሪዱዎ መንግስቲ እቲ ኵሉ ሰራሕተኛ ኣብ ስርቂዩ ተዋፊሩ። ሰራሕተኛ ብግቡእ ደሞዝ እናተኸፍለ ብቕንዕና እንድሕሪ ዘይሰሪሑ መንግስቲ እንታዩ ክገብር? ንኽንደይ ኢሉ ክኣስር? ንኽንደይከ ክቈጻጸር? እቲ ህዝቢ ባዕሉዩ ተበላሽዩ ባህሉን ልምዱን ክብረቱን ኣጥፊኡ ብማለት  ብፍላይ ግን  ነቶም ኣብ ሓላፍነት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ  እዮም ዝሓምዩ።  ኣብቲ ሃገር ብሕጊ ዝስራሕን ትሓታትነት ዝፈርሕን ሰብ ከም ዘየልቦን ብሓጺሩ እቲ ህዝቢ እዚ’ኳ ሕያዋይ ኰይኑ እምበር ብሕጊ ዘመሓድሮ   መንግስቲ ኣለዎ ኢልካ ክትኣምን ከም ዘጸግም  ከኣ ይገልጹ። .."
     
  • "እሞ እዚ ኵሉ ንሰምዖ ዘሎና መረረ ህዝብስ ሓቂ ድዩ?

    ናይ ካልኦት’ኳ  ስለ ዝወሳስኹሉ ብዙሕ  ኣይንኣምኖምን ኢና።   ወይ. ሃንሱ ግን ( ኣነ ባዕለይ ዝሃብኩወንን ዝተሰማምዓሉን ናይ ብርዒ ስመንዩ)     ካብተን ሎምቅነ ኣስመራ በጺሔን ዝመጻ ቅንዕቲ ሰበይቲ ኢየን።  ንሰን ክሳደን እንተ ተቘርጻ ንሓቂ ዘይክሕዳ ምዃነን ኣብ ዓዲ ጣልያን ኮነ ኣብዚ ዘሎናዮ ሃገረ እንግሊዝ  ዝፍለጣ  ኣደ ኢየን።   ቅድሚ ሎሚ ብዛዕባኤንን  ብሰንኪ እዚ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ኵነታት ፖለቲካን ኣብ ሓዳረን ከይተረፈ ኣጋጢሙወን ዝነበረ  ኵነታትን  ሓቀኛ  ዝዀነ ታሪኸን ብፍቓደን ብሰፊሑ ጽሒፈዮ  ነረ።  ካብኡ ብምብጋስ   ከኣ   ብኣካል ኮነ ብታሪኽ ትፈልጡወን  ብዙሓት ከም ትህልዉ ኣይጠራጠርን ኢየ።

    እቲ ዘገድስ ዘሎ  እቲ ኣብ ሃገርና ዝርኣይኦን ዝተዓዘብኦን ህሉው ኵነታት ህዝብና ንምሕባር ስለዝዀነ ግን ኣብኡ ጥራሕ ከድህብ ኢየ።  ንሰን እዚ ናይ ድሕሪ ናጽነት ናይ ዲሞክራስን ፍትሕን ቃልሲ ደምበ ተቕውሞ  ዓመታቱ ነዊሑወን ጥራሕ ዘይኮነ ኣከያይዳኡን ቃናኡን  ባህ  ኣይበለንን።  ብፍላይ ከኣ  ዋላ በቲ ምምሕዳሩ ኣይትሓጐሳሉ እምበር  እቲ ንሰን ዝተቓለሳሉን ንሃገር ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናጻ ዘውጽኤን ዝጻመዋሉን ህዝባዊ ግምባር በቲ ምእንቲ ሓዳረንን ቃልኪዳነንን ከይብትና ክብላ ከይፈተዋ ዝኣተውኦን ዝረዓምኦን ደምበ ተቓውሞ  ክጽረፍን ክዝለፍን ክምረርን  ብፍጹም ኣይተቐበላኦን። ነቶም ካብ ሂወተን ንላዕሊ ዝግደሳሎምን ዘኽብራኦምን ጀጋኑ ስዉኣት ደቀን ክንዓቑን ክዝለፉን ምስምዔን እውን ዘይወጽእ ሓዘን ኰይኑወን ጸኒሑ ኢዩ። " Read More  PDF

ካብ ጸባ ዘይተረኸበስ ካብ ማይጨባ
ተወልደብርሃን ገብረ
ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል

ብሓቂ ወፍሪ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ ትርጉም ኔርዎ`ዲዩ?

ሕጂ ናብቲ ኣርእስተይ ክምለስ (ሕጂ ናብቲ ኣርእስተይ ክምለስ (ካብ ጸባ ዘይተረኸበስ ካብ ማይጨባ)።  ክልቲኦም ወገናት ማለት ደገፍትን ተቓወምትን ሰልፈኛታት ጀኔቫ በብወገኖም ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ክነግሩና ጸኒሖምን ኣለዉን። እዚ ኩሉ ሰብ ዝጽበዮ ግብረ-መልሲ ደገፍትን ተቓወምትን ኢዩ። ክንሓቶ ዘለና ሕቶ ግን ብሓቂ ወፍሪ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ ትርጉም ኔርዎ`ዲዩ? ዝብል ኢዩ። ብወገነይ ትርጉም ኔርዎ ዝብል መረዳእታ የብለይን። እዚ ማለት ደገፍ ወይ ተቓውሞ ከስምዑ“ኣይነበሮምን ማለተይ ኣይኮንኩን። ጸብጻብ ሽማግለ ሰብ-ኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝወለደቶ ብሶማልያን ጂቡትን ተኣልዩ ዝባሃል እማመ (resolution) ምስ እንዕዘብ ግና ክልቲኡ ዓወት ጨቢጠ ዝብል ወገን ንዓወቱ ምኽንያት ዝኸውን መልሲ ኣይረኸብኩሉን። ካብ ጸባ ዘይተረኸበስ ካብ ማይጨባ)።  ክልቲኦም ወገናት ማለት ደገፍትን ተቓወምትን ሰልፈኛታት ጀኔቫ በብወገኖም ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ክነግሩና ጸኒሖምን ኣለዉን። እዚ ኩሉ ሰብ ዝጽበዮ ግብረ-መልሲ ደገፍትን ተቓወምትን ኢዩ። ክንሓቶ ዘለና ሕቶ ግን ብሓቂ ወፍሪ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ ትርጉም ኔርዎ`ዲዩ? ዝብል ኢዩ። ብወገነይ ትርጉም ኔርዎ ዝብል መረዳእታ የብለይን። እዚ ማለት ደገፍ ወይ ተቓውሞ ከስምዑ“ኣይነበሮምን ማለተይ ኣይኮንኩን። ጸብጻብ ሽማግለ ሰብ-ኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝወለደቶ ብሶማልያን ጂቡትን ተኣልዩ ዝባሃል እማመ (resolution) ምስ እንዕዘብ ግና ክልቲኡ ዓወት ጨቢጠ ዝብል ወገን ንዓወቱ ምኽንያት ዝኸውን መልሲ ኣይረኸብኩሉን። Read More  pdf

 

እቶም ዝዘመቱ እንክዝመቱ!!!

28 ቢልዮን ናቕፋ ኣብ እዋን ምቕያር ወረቐት ባጤራ ናብ መንግስቲ ከምዘይተመለሰ ተፈሊጡ

By   /  July 16, 2016  

40 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ቁጽሪ ናይ ቀደም ወረቐት ናቕፋ ናብ መንግስቲ ከምዘይተመለሰ ስለዚ ድማ ቁጠባ ኤርትራ ከምእተጨበጠ ሚኒስተር ፋይናንስ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ሃብተማርያም ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለመሕትት ገሊጹ።...Read More

Ethiopia suggests military intervention in South Sudan

Minister says intervention brigade needed to support UN peacekeepers
Read More

Ethiopia suggests military intervention in South Sudanዕሱባት ኤርትራውያን ብምውፋርን ኲናት ብምቱኽታኽን፡ኣብ ኤርትራና ህውከት ንምፍጣር ወያኔ እተዋፍሮ ዘላ ፍሹል ፈተነ፡እሞ ከም'ዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝፈጠረቶ ህውከት ፈጢራ፡ ሰላም ንኸተዓቁብ ወረራ ንምክያድ መደብ ከም ዘለዋ ይትረፍዶ መንግስቲ ኤርትራ፡ ተራ ህዝቢ ገጢምዎ ዘሎ ዓሻ ተንኰል እዩ። "ምዕይ ትብላ ትጉረሸክን" ክትኰኖም ከም ዝኾነት ግን ክግንዘቡ ከድልዮም እዩ። ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን እትጭፍጭፎ ዘላ ህዝቢ ኢትዮጵያን ተቐርቂራ ኣብ ትግራይ ኣውን መዕቆቢ ዘይብላ እትተርፍ ኩሉ ዝሃድና ሽፍታ ጉጅለ ኰይና ከም እትተርፍ ኣየጠራጥርን።