Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag   
ForFarajetum Contact Webmaster 
Problem reading Tigrinya?  Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet
ShabaitEPDPEPDFENSFEDPELFIslamic IslahAdulis-ArabicRubAnsabaCDRIEEDAAlenalki
 ELF Reunion FBArkokobayGeregerSudanSomalia
AljazeeraEthiopiaYemen DjiboutiKenyaVOASudan News Agency    
Adoulis  Alenalki Alnahda Asena Asmarino Awna Capitaleritrea Dehai Dekebat Gereger Hidri Jeberti Madote Meadna Tesfanews
Togoruba| Zemen |
 Radio Erena Live  EYSC Facebook  Ethsat.com RadioAsernaCHRW QieNit  KNON Radio Dallas  Voice of America
-Tigrinya  Voice of Eritrea -DC Voice of Eritrea-Halifax   People's Voice of Eritrea  meskerem video archives   meskerem youtubes

 

 

ናብ ሻዕብያ ቅርበት ኣለዎ ዝበሃል ፈይስ-ቡከ።

 

WoyanExit Commences!

ESAT TV

 

በሉ፡ ኣይከኣልናን ካብ በልኩም፡
 ተኣለዩ፡ ኣልግሱ፡..

"ንሕናስ ኣይከኣልናን፡ ተረከቡና። ክፉፍና ፈቲሕና ዕጥቅና ኣውሪድና ኢና።" ጀነቫ መቓብር ክፉፍን ዕጥቅን ዘምዘምያን ቃልሲ"ተቓውምቲ ኣዲስ" ኰይና ኣብ ታሪኽ ክትምዝገብ ኢያ፡፡

ኣብ ጀነቫ፡ "ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከነምጽእ ኣይከኣልናን፡ ኢድና ሂብና ኢና፡ ናይ ቃልሲ ዕጥቅና፡ ክፉፍና፡ ዘምዘምያና፡ ኣውሪድና ንሕቡራት መንግሰታት ንመንግስቲ ኤርትራ ኣሲርኩም ስልጣን ኣረክቡና ኢልና ቃልስና ኣረኪብና ኢና" ዝበልኩም፤ በሉ ተኣለዩ፡ ኣልግሱልና፡ ንሕና፡ "ከመይ ዘይኰውን" በሃልቲ ሃገራውያን፡ ምስ ኣሕዋትና ደገፍቲ መንግስቲ ተሓባቢርና ነዚ ቅያ ዝሰርሔ ህዝብና ሒዝና፡ እቲ በዋጋ ዘይትመን ልዕላውነትናን ሓድነትናን ሰላምንና ኣዕቍብና፡ ምስ መንግስቲ እንዳተኸራኽርና ህዝብና ዝጠልቦ ለውጢ ንምክያድ ቃልስና ክንቅጽል ኢና። ዘራይ ዘይንደልየሉ ባዕለና ዘለናዮ ውሽጣዊ ጉዳይና ስለ ዝኾነእቲ ካብ ኩሉ ዘሕዝን፡ መሉእ ዕድሚኦም ዘተቓለሱ ገዳይም መራሕቲ "ተቓውሞ" ኣብ'ዚ ዘሕዝን ደረጃ ምውራዶም እዩ።

ERI TV LIVE

LIVE France24
for news about the missing Egypt Air

 

 

VOA Tigrinya Facebook

Eritrean Tweets

"We must abandon the failed policy of nation building and regime change that Hillary Clinton pushed in Iraq, Libya, Egypt and Syria."  Donald Trump

Read more: http://www.politico.com/story/2016/07/full-transcript-donald-trump-nomination-acceptance-speech-at-rnc-225974#ixzz4F8kERGLm 
Follow us: @politico on Twitter | Politico on Facebook

ዋዕላ ኣጉራዊ ኤርትራዊ መጽናዕትታትን ቃል ክቡር ምኒስተር ዜና የማነ ገብረመስቀልን
ተወልደርሃን ገብረ  07/22/2016 

ብቐዳምነት ነቶም ንሓደ-ዓመት መመላእታ ነዚ ኤርትራዊ ኣህጉራዊ መጽናዕታዊ ጉባኤ ንምድላውን ንምውዳብን ዝደኸሙ ኤትራውያንን መሻርኽቶምን ዮሃና ክብል ደሊ። ቀጽልዎ! ዕት ዋዕላ ክኾነልኩም ትስፎ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሉ መደረ ወይ ቃል ዘስመዐ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረመስቀል ኢዩ ነይሩ። ብሓፈሻ ቃል ኣቶ የማነ ዋላኳ ከምቲ ባዕሉ ዝጠቐሶ ሓፈሻዊ እንተነበረ ብወገነይ ክልተ ኮኾብ ካብ ሓሙሽተ ሂበዮ ኣለኹ። ሰለስተ ኮኹብቲ ዝቐነስኩሉ ምኽንያት (1) ንኹሉ ዝሕታለ ጠባዊ ዕቤት ዳማዊ ምኽንያታት ብምሃቡ፣ (2) ተራ ብሕታዊ ወፍሪ ብፍላይ ድማ ኣብ ትሕቲ-ቕርጺ ምስ ተራ መንግስታዊ ትካላት ብማዕረ ብምቕማጡ ሓቅነት ዝጎዶሎ ምዃኑን፣ (3) ኣሉታዊ ሳዕቤናት ወይ ድኽመታት ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ጠባዊ ፖሊሲ መንግስቲ ዘይምጥቃሱ

እተን ክልተ ኮባኹብቲ ዝሃብኩሉ ምኽንያት (1) ምምሕያሽ ደሞዝ ሰራሕተኛታትን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን (2) ብቐንዱ ዋላኳ ደንጉዩ እንተመጸ ሃገራዊ ጉባኤ መጽናዕትታት ምውዳብን ምድጋፉን ኣወንታዊ ተበግሶ ኢዩ። ተስፋ ገብር ቀጻልነት ክህልዎን ለበዋታት ዋዕለኛታት ብግብሪ ክስራሓሉን።  Read More  ..PDF

 

ገ እናበሉኻዶ ትጋገ !!!
ቀለታ ኪዳነ (ሎንዶን)

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕቲ ከመይ ቀኒኹም?
ኣብዚ ሎምቅነ ምስ ሓደ ለባም ፈታዊ ከነዕልል ከሎና እቶም  ንህዝቢ ኤርትራ ዝብድሉን ብታሪኽ ዝሕተቱን ክነሶም  ክሳብ ሎሚ ሰብ ዘየስተውዓለሎም ቀንዲ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እዞም ነዚ መንግስቲ ኣጆኻ ጽቡቕ ኣሎኻ እናበሉ ንጥፍኣት ሃገርን ንስደት መንእሰያትን ዝሕግዙን ዘተባብዑን  ዘለዉ ደቂ ሃገር ኢዮም ክብል መረርኡ ገሊጹልና። ትቕብል ኣቢሉ ካልእ ብጻይ ከኣ   እዞም ንኤርትራ ብሃይማኖት ብኣውራጃ ብዓሌት ከመቓቕሉዋ ወይ  ከይሓፈሩ  ኣሕዋት ስለዝዀንና  ምስ ኢትዮጵያ ምንባር ይሕሸና ዝብሉን ብወያነ ክግዝኡ ክጽልዩ ዝሓድሩን ጸረ ሃገርን ጸረ ህዝቦምን  ዝዀነ ፈላላይን ኣዕናውን ናይ ጥልመት ወፈራ ዘካይዱ ዘለዉ ደቂ ሃገርከ  ከመይ ትርእዮም?  ብማለት ምስ ሕተቶ  ካልእ ካብኡ ዝዓበየ ጕዳይ ስለዝነበረና ኣብ መንጎኦም ብምእታው እቲ ክትዕ  ክቕጽል ኣይደለኹዎን። Read More  PDF
ገ እናበሉኻዶ ትጋገ !!!
  • "..  ኣብዚ ሎሚ እዋን ሽሕኳ ካብ ኵሎም ጐረባብትና ዝሓሸ ግዳማዊ ሰላምን ቅሳነትን እንተሎና  ኵሉ ንዓዲ በጺሑ ዝምለስ ዘሎ ሰብ በቲ ኣብ ሃገር ዝርኣዮን ዝተዓዘቦን ናብራን ሕሰምን ህዝቢ ሓዚኑን ካብቲ መንግስቲ ተስፋ ቆሪጹን ይምለስ ከም ዘሎ ግን ዋላ ክንሓብኦ እንተደለና ዘይሕባእ ኰይኑ  ብዕሊ ዝፍለጥን  ዓው ኢልካ ዝዝረበሉን ዘሎ ጕዳይ ኢዩ። እቲ ጸገም ግን እቲ ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ሕሰምን ስቓይን ካበይ ከም ዝብገስ እቲ በደለኛኸ መንዩ ኢልካ ሓቲትካዮም  ክገልጹዎን ከረድኡኻን ዘይክእሉ ምዃኖም ኢዩ። መብዛሕትኦም ብሕልፊ እቶም ናይ ምምርማር  ዓቕሚ ዝውሕዶም ሰባት እሞ እቲ መንግስቲ ድዩ ነቲ ህዝቢ ዝብድሎ ዘሎ  እንታዩ እቲ ጸገም?  ክትብሎም ከሎኻ ከኣ ወሪዱዎ መንግስቲ እቲ ኵሉ ሰራሕተኛ ኣብ ስርቂዩ ተዋፊሩ። ሰራሕተኛ ብግቡእ ደሞዝ እናተኸፍለ ብቕንዕና እንድሕሪ ዘይሰሪሑ መንግስቲ እንታዩ ክገብር? ንኽንደይ ኢሉ ክኣስር? ንኽንደይከ ክቈጻጸር? እቲ ህዝቢ ባዕሉዩ ተበላሽዩ ባህሉን ልምዱን ክብረቱን ኣጥፊኡ ብማለት  ብፍላይ ግን  ነቶም ኣብ ሓላፍነት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ  እዮም ዝሓምዩ።  ኣብቲ ሃገር ብሕጊ ዝስራሕን ትሓታትነት ዝፈርሕን ሰብ ከም ዘየልቦን ብሓጺሩ እቲ ህዝቢ እዚኳ ሕያዋይ ኰይኑ እምበር ብሕጊ ዘመሓድሮ   መንግስቲ ኣለዎ ኢልካ ክትኣምን ከም ዘጸግም  ከኣ ይገልጹ። .."
     
  • "እሞ እዚ ኵሉ ንሰምዖ ዘሎና መረረ ህዝብስ ሓቂ ድዩ?

    ናይ ካልኦትኳ  ስለ ዝወሳስኹሉ ብዙሕ  ኣይንኣምኖምን ኢና።   ወይ. ሃንሱ ግን ( ኣነ ባዕለይ ዝሃብኩወንን ዝተሰማምዓሉን ናይ ብርዒ ስመንዩ)     ካብተን ሎምቅነ ኣስመራ በጺሔን ዝመጻ ቅንዕቲ ሰበይቲ ኢየን።  ንሰን ክሳደን እንተ ተቘርጻ ንሓቂ ዘይክሕዳ ምዃነን ኣብ ዓዲ ጣልያን ኮነ ኣብዚ ዘሎናዮ ሃገረ እንግሊዝ  ዝፍለጣ  ኣደ ኢየን።   ቅድሚ ሎሚ ብዛዕባኤንን  ብሰንኪ እዚ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ኵነታት ፖለቲካን ኣብ ሓዳረን ከይተረፈ ኣጋጢሙወን ዝነበረ  ኵነታትን  ሓቀኛ  ዝዀነ ታሪኸን ብፍቓደን ብሰፊሑ ጽሒፈዮ  ነረ።  ካብኡ ብምብጋስ   ከኣ   ብኣካል ኮነ ብታሪኽ ትፈልጡወን  ብዙሓት ከም ትህልዉ ኣይጠራጠርን ኢየ።

    እቲ ዘገድስ ዘሎ  እቲ ኣብ ሃገርና ዝርኣይኦን ዝተዓዘብኦን ህሉው ኵነታት ህዝብና ንምሕባር ስለዝዀነ ግን ኣብኡ ጥራሕ ከድህብ ኢየ።  ንሰን እዚ ናይ ድሕሪ ናጽነት ናይ ዲሞክራስን ፍትሕን ቃልሲ ደምበ ተቕውሞ  ዓመታቱ ነዊሑወን ጥራሕ ዘይኮነ ኣከያይዳኡን ቃናኡን  ባህ  ኣይበለንን።  ብፍላይ ከኣ  ዋላ በቲ ምምሕዳሩ ኣይትሓጐሳሉ እምበር  እቲ ንሰን ዝተቓለሳሉን ንሃገር ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናጻ ዘውጽኤን ዝጻመዋሉን ህዝባዊ ግምባር በቲ ምእንቲ ሓዳረንን ቃልኪዳነንን ከይብትና ክብላ ከይፈተዋ ዝኣተውኦን ዝረዓምኦን ደምበ ተቓውሞ  ክጽረፍን ክዝለፍን ክምረርን  ብፍጹም ኣይተቐበላኦን። ነቶም ካብ ሂወተን ንላዕሊ ዝግደሳሎምን ዘኽብራኦምን ጀጋኑ ስዉኣት ደቀን ክንዓቑን ክዝለፉን ምስምዔን እውን ዘይወጽእ ሓዘን ኰይኑወን ጸኒሑ ኢዩ። " Read More  PDF

ካብ ጸባ ዘይተረኸበስ ካብ ማይጨባ
ተወልደብርሃን ገብረ
ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል

ብሓቂ ወፍሪ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ ትርጉም ኔርዎ`ዲዩ?

ሕጂ ናብቲ ኣርእስተይ ክምለስ (ሕጂ ናብቲ ኣርእስተይ ክምለስ (ካብ ጸባ ዘይተረኸበስ ካብ ማይጨባ)።  ክልቲኦም ወገናት ማለት ደገፍትን ተቓወምትን ሰልፈኛታት ጀኔቫ በብወገኖም ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ክነግሩና ጸኒሖምን ኣለዉን። እዚ ኩሉ ሰብ ዝጽበዮ ግብረ-መልሲ ደገፍትን ተቓወምትን ኢዩ። ክንሓቶ ዘለና ሕቶ ግን ብሓቂ ወፍሪ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ ትርጉም ኔርዎ`ዲዩ? ዝብል ኢዩ። ብወገነይ ትርጉም ኔርዎ ዝብል መረዳእታ የብለይን። እዚ ማለት ደገፍ ወይ ተቓውሞ ከስምዑኣይነበሮምን ማለተይ ኣይኮንኩን። ጸብጻብ ሽማግለ ሰብ-ኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝወለደቶ ብሶማልያን ጂቡትን ተኣልዩ ዝባሃል እማመ (resolution) ምስ እንዕዘብ ግና ክልቲኡ ዓወት ጨቢጠ ዝብል ወገን ንዓወቱ ምኽንያት ዝኸውን መልሲ ኣይረኸብኩሉን። ካብ ጸባ ዘይተረኸበስ ካብ ማይጨባ)።  ክልቲኦም ወገናት ማለት ደገፍትን ተቓወምትን ሰልፈኛታት ጀኔቫ በብወገኖም ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ክነግሩና ጸኒሖምን ኣለዉን። እዚ ኩሉ ሰብ ዝጽበዮ ግብረ-መልሲ ደገፍትን ተቓወምትን ኢዩ። ክንሓቶ ዘለና ሕቶ ግን ብሓቂ ወፍሪ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ ትርጉም ኔርዎ`ዲዩ? ዝብል ኢዩ። ብወገነይ ትርጉም ኔርዎ ዝብል መረዳእታ የብለይን። እዚ ማለት ደገፍ ወይ ተቓውሞ ከስምዑኣይነበሮምን ማለተይ ኣይኮንኩን። ጸብጻብ ሽማግለ ሰብ-ኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝወለደቶ ብሶማልያን ጂቡትን ተኣልዩ ዝባሃል እማመ (resolution) ምስ እንዕዘብ ግና ክልቲኡ ዓወት ጨቢጠ ዝብል ወገን ንዓወቱ ምኽንያት ዝኸውን መልሲ ኣይረኸብኩሉን። Read More  pdf

 

እቶም ዝዘመቱ እንክዝመቱ!!!

28 ቢልዮን ናቕፋ ኣብ እዋን ምቕያር ወረቐት ባጤራ ናብ መንግስቲ ከምዘይተመለሰ ተፈሊጡ

By   /  July 16, 2016  

40 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ቁጽሪ ናይ ቀደም ወረቐት ናቕፋ ናብ መንግስቲ ከምዘይተመለሰ ስለዚ ድማ ቁጠባ ኤርትራ ከምእተጨበጠ ሚኒስተር ፋይናንስ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ሃብተማርያም ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለመሕትት ገሊጹ።...Read More

Ethiopia suggests military intervention in South Sudan

Minister says intervention brigade needed to support UN peacekeepers
Read More

Ethiopia suggests military intervention in South Sudanዕሱባት ኤርትራውያን ብምውፋርን ኲናት ብምቱኽታኽን፡ኣብ ኤርትራና ህውከት ንምፍጣር ወያኔ እተዋፍሮ ዘላ ፍሹል ፈተነ፡እሞ ከም'ዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝፈጠረቶ ህውከት ፈጢራ፡ ሰላም ንኸተዓቁብ ወረራ ንምክያድ መደብ ከም ዘለዋ ይትረፍዶ መንግስቲ ኤርትራ፡ ተራ ህዝቢ ገጢምዎ ዘሎ ዓሻ ተንኰል እዩ። "ምዕይ ትብላ ትጉረሸክን" ክትኰኖም ከም ዝኾነት ግን ክግንዘቡ ከድልዮም እዩ። ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን እትጭፍጭፎ ዘላ ህዝቢ ኢትዮጵያን ተቐርቂራ ኣብ ትግራይ ኣውን መዕቆቢ ዘይብላ እትተርፍ ኩሉ ዝሃድና ሽፍታ ጉጅለ ኰይና ከም እትተርፍ ኣየጠራጥርን።