Allowing the ICC to get involved in Eritrea is to allow the UN a jurisdiction over the destiny and the State of Eritrea.
This is a crime against the people of Eritrea.

እቲ ምርጫ ንጹር እዩ።
ወይ ምስ ሕቡራት ሃገራት
ወይ ምስ ሃገርካ መውጋን።

እቲ ሕቶ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እምበርዶ ብኻልኦት ኣይተጨውየን ኢዩ?    ቀለታ ኪዳነ

እቲ ሕቶ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እምበርዶ ብኻልኦት ኣይተጨውየን ኢዩ?    ቀለታ ኪዳነ

6/29/2015ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ጕዳይ ሰብኣዊ መሰላት ብዘሕለፎ  ውሳኔ መሰረት ነቲ ኣብ ኤርትራ ብመንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ  ተፈጺሙ ዝብሃል ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት  ንምጽራይ ሓደ ኮሚሽን ተቛቝሙ ንዅነታት ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብ ዝፍለጥ ኢዩ። እቲ ኮሚሽን በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተፈጺሙ ዝበሎ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት  ሓደ ሰፊሕ ጸብጻብ ምቕራቡ እውን ከይጠቐስኩዎ ክሓልፍ ኣይደልን። ይኹን እምበር   ነቲ ተፈጺሙ […]

Read More

ንወዲ ገዛ-ብርሃኑ ወደ-ባሻውል ይፈልጦ
ብሓልዮት መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ፣ 28.06.2015 ዓ.ም.ፈ.
 ብፍላይ ኣብዚ እዋንዚ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕለቕ ዘሎ ስለምንታይ ከምዝኾነስ ትፈልቱጡዎዶ? “ህዝበይ ጓሶተን ኣብ እምባ፣ ከም ዝሓደግወን ዝጠፍኣ ኣባጊዕ እዮም”። እርምያስ 50:6 ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም (The Commission of Inquiry and the Special Rapporteur) ነቲ ብ“መንግስቲ” ህግደፍ ብፍላይ እኳድኣ ብትእዛዝ ልኡኽ-መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ኢሰብኣዊ ተግባራት በብሓደ ጸባጺቡዎ። ካብቶም ነንሃገሮም ወኪሎም፣ ኣብቲ መጋባኣያ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ተረኺቦም ዝነበሩ፣ ወከልቲ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ከኣ፣ ነቲ ዝቐረበ ጸብጻባት ደጊፎም፣ ነቲ “መንግስቲ” ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈጸሞን ዝፍጽሞ ዘሎን ኢሰብኣዊ ወፈራ ብምዂናን፣ “መንግስቲ” ህግደፍ ግህሰት ሰብዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ደው ከብልን፣ ሕገ-መንግስት ዝተሰነየ ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ከተግብርን ኣማሕጺኖም።
Read More
ወይ`ዛ መንበር
ትዕዝብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጂነቫ

 ብፍረወይኒ ሃብተማርያም በርሊን፡ 29.06.2015
ዕለት 26.06.2015 ነፋሪተይ ኣንጊሃ ጂነቫ ስለ ዘብጽሓትኒ፡ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስትታት ብኣጋ በጺሐ። ተሰለፍቲ የሕዋት ብጾተይ ገና ኣብቲ ቦታ ኣይበጽሑን ኔርም፡፡ ብዘይካ
ንስራሕ ክኸዱ ብቕጽበት ዝስግሙ፡ ገለ ድማ ኣጋይሽ መሰልቲ ሰኣልትን ተስኣልትን፡ ሰብ ኣይነበረን። ቀልጢፈ ድማ ኣብዚ ነጻ ቦታ ነዛ መንበር ተገንዘብኩ፡ ትርጉማ ክግምት ውን ፈቲነ።
በቲ ዝነበርኩዎ ቦታ ሙሉእ ኣእጋር ዘለዋ ድልድልቲ መንበር ትመስል ነበረት፡፡ እናቐረብኩ ምስ ከድኩ ግን እታ መንበር ሓንቲ እግሪ ዝጎደላ ከም ሙኻና ተዓዚበ። ደጊመ ውን ብትርጉም
እቲ ዕብየታን፡ ቆራጽ እግራን ብዙሕ ተመራሚረ። ኣብቲ ሓበሬታ „ሰባር መንበር“ („BROKEN CHAIR“) ዝስማ ሃወልቲ ኮይና ረኸብኩዋ። ለበዋ ፈንጂ ንዝሰርሑ ሃገራት፡ ማለት ስጋብ
ክንደይ እቲ ዝሰርሕዎ ፈንጂ ሰላማዊ ህዝቢ፡ ማለት ቆልዓ ሰበይቲ ዝጎድእ ከም ሙኻኑ ዝምህጸን፡ ካብ ምስርሑን፡ ኣብ ውግኣቶም ካብ ምጥቃምን እውን ንኽቑጠቡ ናይ ለበዋ ሃወልቲ እያ።
ቤት ምኽሪ ሕቡራት መንግስትታት፡ ህዝቢ ዓለም ብዙሕ ጥርዓናቱ ዘቕርበሉ ደብሪ ኮይኑ ውን ተሰምዓኒ። Read More
Sino-Eritrean Relations: Eritrea To Boost Import Of China's Machinery
CCTV Africa CCTV AfricaPublished on Jun 27, 2015

Eritrea's Head of Political Affairs Ghebreab Yemane is visiting China, as part of efforts to biuld closer ties between the two countries. CCTV's Han Peng had an exclusive interview with Yemane in Beijing on a wide range of issues including China's involvement in Africa, illegal migration from Africa to Eruope and U.S allegations of Eritrea sponsoring to terrorism. He first spoke about his mission in Beijing


File:Five main citizenships of (non-EU) asylum applicants, 2014.
Can the large number of protesters in Geneva be from the asylum applicants in Switzerland? Apparently, there are 6920 asylum applicants in Switzerland...
 Read More

 
Mike Smith to participate in the upcoming Bayto conference in Addis? Would not surprise many, he quacks like one of them ...
Commission of Inquiry on Eritrea - Press Conference (Geneva, 24 June 2015)
Subject:
Presentation of the report by the Commission of Inquiry on human rights in Eritrea to the Human Rights Council

Speakers:
Mike Smith, Chairperson, Commission of Inquiry on human rights in Eritrea
Sheila B. Keetharuth, Member, Commission of Inquiry on human rights in Eritrea
Victor Dankwa, Member, Commission of Inquiry on human rights in Eritrea

Commission of Inquiry Report: Devoid of Credibility and Substance

1.    The Commission of Inquiry and Special Rapporteur (SR) appointed as special mandate-holders to assess the human rights situation in Eritrea have released two parallel reports. As well-meaning as their initial mandates may appear before members of the Human Rights Council (HRC), it appears that the record and evidence regarding both special mandate-holders reveal that they were extra-procedurally appointed, overstepped the terms of their mandates in their investigation of Eritrea and published reports that do not represent an objective analysis of the human rights situation in Eritrea. 

2.    The Commission report and the process of its compilation, bereft of neutrality and impartiality, represents numerous substantive and procedural shortcomings that defy, in both letter and spirit, the Universal Declaration of Human Rights and the guiding principles the HRC. The premises forwarded in the 484-page report of the Commission, in particular, is filled with biase, errors, unsubstantiated and illogical claims, misrepresentations and evidentiary weaknesses that are used to reach final and extraordinary conclusions.  

Read More

ምምሕዳር ሃገረ ኤርትራ ካብ ዓዲ ሃሎ
ቀለታ ኪዳነ

06/29/2015 ሎሚ  ምምሕዳር ሃገርና  ካብታ ርእሲ ከተማ ሃገርና   ካብ ኣስመራ ዘይኮነ ካብ  ዲጋን ሕርሻን ዓዲ ሃሎ ምዃኑ ዝካየድ  ክትሰምዕ ከሎኻ  ክትኣምኖ ዘሸግር’ኳ እንተዀነ ብጭብጥን መረጋገጽን ክቐርበልካ ከሎ ግን ካብ ምእማን ሓሊፍካ  ክትህቦ ትኽእል ምኽንያት  ኣይትረክብን።  ፕረሲደንት ኢሳያስ ከኣ ካብ ቤት ጽሕፈቱ  ካብ ኣስመራ ተፈናቒሉ ካብ ምኒስተራቱን ኣመሓደርቱን ህዝቢ ኣስመራን ርሒቑ ሕርሻኡ እናሓረሰን ከብቱ እናጓሰየን  ሃገር   ኣብ ዓዲ ሃሎ ኣብ ቴንዳን መጽለልን ኰይኑ ከካይዳን ነቶም  ካብ ዝተፈላለየ ኣውራጃታትን ምምሕዳራትን ፋይላት ተሰኪሞም ንውሳኔታት ዝመጹ ስበስልጣን መንግስቲ ብሪጋ ክቕበልን ከምኡ’ውን ካብ ወጻኢ  ሃገራት ዝመጹ  ዜጋታትን ወጻእተኛታትን  ኣብ ቴንዳ  ከኣንግድን  ኣጋይሽ ክቕበልን ከም ዝውዕል ክነግሩኻ ከለዉ ከኣ ኣዝዩ ኣገራሚ ኢዩ። ዓዲ ሃሎ ከኣ ግዜኣ  ሂቡዋ ሎሚ መራሒ ሃገረ ኤርትራ   ከብቱ ዝጓስየላን ሕርሻኡ ዘካይደላን ዕድለኛ ዓዲ ኰይና ኣላ። Read More

ጅግንነትን ቆራጽነትን ብልሕን መስዋእትን ተሓኤ ዓቢ ግናዕ ናጽነት ኤርትራ’ዩ።…ሃይለ ወልዱ። ሎንዶን።

ጅግንነትን ቆራጽነትን ብልሕን መስዋእትን ተሓኤ ዓቢ ግናዕ ናጽነት ኤርትራ’ዩ።...ሃይለ ወልዱ።  ሎንዶን።

ሃገራዊ ቃልስና ካብ ዝቀጻጸል ኣትሒዙ፡ ተጻብኦታቱ ዋላ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይደይብ፡ ሳላ’ቲ ውሁብ ሓቅነቱ ንኽምክት ህዝባዊ ግርማ ስለ ዝነበሮን፡ ካብ ዕለት ንዕለት ቅያታት ዘይተፍልዮ መስተንክር መስዋእቱ እንዳኣተርንዐ ዓወት ክጓናጸፍ ክኢሉ’። እቲ ተቓላሲ ባህርን መኸተን ህዝብና፡ ብቐንዱ እቲ ዋናኡ ህዝቢ ኤርትራን፡ ብፍላይ’ውን እቶም ኣብ ተጻብኦኡ ዝነበሩን፡ እሞ’ኳ ደኣ ደም ዘጉስዑን ኣላሽ ኢሎም ዝሰገዱን፡ Read More

 

 

ሕጂ' ውን ጉዳይና ባዕልና።
ሕቡራት መንግስታት ኣእዳዎም ይኣክቡልና።
ሎሚኸ፡ ንካልኣይ ግዜ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ክውሰን?

Badime: Awarded to Eritrea Eritrean Liberation Flag   
Forum Contact Webmaster 
ShabaitEPDPEPDFENSFEDPFarajetIslamic IslahELFAdulis-ArabicRubAnsabaCDRIEEDAAlenalki
 ELF Reunion FBArkokobayGeregerSudanSomalia
AljazeeraEthiopiaYemen DjiboutiKenyaVOASudan News Agency    
Adoulis  Alenalki Alnahda Asena Asmarino Awna Capitaleritrea Dehai Dekebat Gereger Jeberti Madote Meadna Tesfanews
Togoruba
Radio Erena Live  EYSC Facebook  Ethsat.com RadioAserna.net QieNit  KNON Radio Dallas  Voice of America -Tigrinya  Voice of Eritrea -DC Voice of Eritrea-Halifax   People's Voice of Eritrea  meskerem video archives   meskerem youtubes

Check erigazette.org for past postings

ዕላል ቅያዊ ታሪኽ ጀጋኑ ፈዳይንን
ኣሃዱታት ከተማታትን ከባቢኤንን
 ምስ ፈዳይን ሕድራይ ፍስሃ

2ይ ክፋል
06/28/2015

1ይ ክፋል
6/21/2015

ሕጂ'ውን ጉዳይና ባዕልና። ሕቡራት መንግስታት ኣእዳዎም ይኣክቡልና።

እንተ ብፍላጥ፡ እንተ ብዘይፍላጥ: መጻኢ ዕድል ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ንኽውሰን ዘተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ጀነቭ።

demo Geneve

ሎሚኸ፡ ንካልኣይ ግዜ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ክውሰን? እሞ ድሕሪ እዚ ኩሉ ሑሱም ተመኩሮ?

ሑቡኣት ኣንደነታውያን፡ ኣብዚ ግዜ'ዚ፡ ንካልኣይ ጊዜ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ካብ ህዝባ መንዚዖም ንሕቡራት መንግሰታት ንምርካብ መስርሕ ኣበጊሶም ከም ዘለዉ ንዕዘብ ኣለና። አቦታትና፡ ኣብ ግዚኦም ቁኑዕ መሲልዎም ዝወሰድዎ ስጉምትን መርገጽን፡ካብ ሰላሳ ዓመታት ንላዕሊ ቃልስን ልዕሊ 100ሺሕ+ ጀጋኑን ከፊልና ወሰንቲ መጻኢና ክንከውንን ናጽነትና ከነረጋግጽን ክኢልና።

ንአቦታትና ዓገብ ዝብል ሓያል ድምጺ ስለ ዘይነበረ ካብ ጌጋኦም ክእረሙ ኣይከኣሉን፡፡ ከምዚ ዓይነት መስዋእቲ ዝኸፈለ ወለዶ ነዞም፡ ሃገር ድሕሪ ረብሓኦሞ፡፡ሃገር ድሕሪ አሳይለም ዝርአዪ፡ ብዕሉላት ኣንድነታውያን ተመሪሒም ከይተረድኦም ንሃገር ኣብ ዳግማይ ባርንት ዘእትዎ ዘለዉ ክንመክርን፡ ከነረድእን ይግባእ።

እቶም መድረበዳን ውቃንዮስን ሰጊሮም፡ ኩሉ ድሕሪ ኣሳይለም ዝብሉ መብዝሕትኦም ሰለፈኛታት ጀነቫስ ድሓን ወረ፡ እቶም ተጋደልቲ ዝነበሩኸ ኣብ ሃገር ለውጢ ንምርጋግጽ ዝግበር ዘሎ ቁኑዕን ፍትሓውን ቃልሲ፡ ዝዕምጽ ዘሎ ሓደገኛ ኣቅጣጫ ምግንዛብ ተሳኢንዎም ማለት ድዩ?  

ሬድዮ ወያኔ ሬድዮ ወጋሕታ ዘቕረቦ ጸበጻብ ሰላማዊ ሰልፍታት...

ዝበሉኻ ግበረሎም ወይ ዓዶም ሕደገሎም ኰይንዎም ደቅና ደቂ-ደቅና!
ወይ ሰልፊ ትወጽእ ወይ ናብ ሳልሳይ ሃገር ኣይተወጽእ..

ብሕሰም ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻሩ ዘለዉ ዜጋታትና ዘኽመስምስ ዘሎ ናይ ወያኔ ሬድዮ ወጋሕታ ዘቕረቦ ጸበጻብ ሰለማዊ ሰልፊ ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዓዲ ሓርሽን።

 Meskerem welcomes  Mdre Bahri website
https://mdrebahri.wordpress.com/

ናብ ክቡር ኣምባሳደር ተስፋንኪኤል ገራህቱ ..ዘረባ መምህር ኣልጋነሽ ዘክር።
ካብ ማሕሙድ ሳልሕ

ናብ ክቡር ኣምባሳደር ተስፋንኪኤል ገራህቱ ..ዘረባ መምህር ኣልጋነሽ ዘክር።                   ካብ ማሕሙድ ሳልሕ

06/29/2015 ንሃገርና ወኪልካ ኣብ መጋብኣያታት ዓለም ቐሪብካ ፖሊሲታት መንግስትኻ ክተብርህን ክትከላኸልን እዕዘብ። ጸጸቡቑ ክተደምቕ፡ ከክፍኡ ድማ ክትሓብእን ክትቐብርን ክትረባረብ እርእየካ ኣለኹ። ሕመቓት መንግስቲ ኤርትራ ናብ ካልኦት ክትስልብጦን፣ መንግስቲ ኤርትራ ከም ብጹእ መለኾታዊ እምበር ከም ጌጋታት ዝፍጽም ወይ ክፍጸመሉ ዝኽእል ምድራዊ ትካል ወይ ኣሃዱ ጌርካ ክተቕርብ ኣይርኣን። እትጥቐመሉ ቋንቋን ኣቐራርባን ግን ይጠልመካ ኣሎ። ሜላ መንግስትኻ ክተሳስንን ክተራጉድን ዝተመዘዝካሉ ስራሕ እዩ። ኣብኡ ብዙሕ ኣይተሓዘልካን። ሰራሕተኛ መንግስቲ ኢኻ። ይኹን እምበር፡ ኣብ ጉዕዞ ሂወትና፡ ነቶም እንክተሎም ሜላታትን ኣፈጻጽማ ናይቲ ዝተመደብናሉ ስራሕን ብዕቱብ ነቐፌታዊ ዓይኒ ክንግምግም ዘገድዱና ሕደት ኣገደስቲ ፍጻሜታት የጋጥሙና እዮም። ገለ ካብዞም ፍዛሜታት ኣዝዮም ከበድቲ ይኾኑ እሞ “እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ” ከም እንብልን ናብ መዓሙቕ ናይቲ በብግዚኡ ዘሻቕለናን ዝርብጸናን ተዋቓዒ ሓሳባት ከም እንጥሕል ይገብሩና። Read More

 

The UN objective is to prove that the country can not govern itself. Hence, it  needs to be governed by UN or UN planted regime.

Smith and the two appendages are tools of a UN conspiracy which, in a premeditated step-by-step move, is developing WMD-style case  against Eritrea to effect regime change through invasion and turn Eritrea into another Iraq and the current Libya. We need to be vigilant and seriously take into consideration that when such UN mandated machinations start, it will be hard to stop or reverse them. No one was able to stop the UN when, in a premeditated move, it delivered us to Ethiopia.

ሰኣን ንሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ንቡር፡ ናብ 18 ወርሒ ምምላሱ፡ እዚ ኹሉ ጣጣ?
 

ዝተቐድሔ መደብ።
06/21/2015

ብሰንኪ ቴክኒካዊ ምኽንያት፡ ብናዝ ዘቐረበ መእተዊ ከቕዳሕ ኣይተካእለን። ኣብቲ መእተዊ'ቲ መደብ፡ ግጥሚ ብዛዕባ ሱዉእ ጅግና ተጋዳላይ መልኣከ ከምኡ እውን ናይ ሓዘን መግለጺ ስዉእ ሳልሕ በላይ  ተነቢቡ። ( ኣብ ታሕቲ ተመልከት) ኣብ መእተዊ መደብ፡ ናዝ ንኽበሪ ዝኽሪ ሰማእታት ሐጸር መግለጽን ብጉዳይ ንጋባእ መዘኻኸሪ ከም ዝተዋህበ ናዝ ክሕብረና ክኢሉ ኣሎ። ከምኡ እውን፡ ሕድራይ ምስ ተኸታተልቲ ተላልዩ። ብሙሉኡ ከነቕርቦ ብዘይምኽኣልና ይቕሬታ እንዳሓተትና እንሆ እቲ ቃለ-ምሓትት።
 ሕድራይ ጽባሕ ሰንበት እውን ክቐርብ ምዃኑ ናዝ ሓቢሩ ኣሎ።