Daniel Tewelde (11/29/2011 07:32:10 PM)
ቅልዕቲ ደብዳቤ
ናብ ተሳተፍቲ ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራሲያዊ ለዉጢ
ብናይ ተክኖሎጂ ድሕረት ዝተቐዝፉ ኮሚሽን፡
ሓዎም: መቓልስቶም በዲሎም።

ኣቦ ወንበር ኪዳን፡ ኣቶ ተወልደ ገብረስላሴ፡ ሓፍቲ አቶ ስዩም መስፍን ተመርዕዩ..ይበሃል አሎ።

 
ኢትዮጵያ ወታደራዊ ዕርምጃ በመውሰድ የኤርትራን መንግሥት 
እንድታስወግድ ይጠይቃሉ

ጉባኤ ኣንድነት ኣብ ኣዲስ: ተምሳል
ናይቲ ብ1971 ዝተገብረ
ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ተጋድሎ
 ሓርነት ኤርትራ ክህልዎ እዩ

ወጥሪ ኮሚሸን ኣብ ፓልቶክ መንእሰይ።


PFDJ London Festival, Zemeheret's Seminar and the peaceful demonstration against the festival.
.

ምትእስሳር ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት

List of Addis seminar participants.

A constitutional challenge

Secretary-General Ban Ki-moon (right) and  President Isaias Afwerki of Eritrea

በቲ
ሓደ ኢድካ ተዓሪ፡

እዝኒ መሰታ ቀዳሞት

 

 

ኤርትራዊ ኤትኒካዊ ኪዳን?

ጽምብል መበል 20 በዓል ናጽነት

ERI-TV Comments on the uprising of the Arab peoples in the Middle East
Part 1-9

RASAI

ውጉኣት ሓርነት

 

ሌላ

ምስ
መራሕቲ ተቓውምቲ ውድባትን ሰልፍታትን

ኤልሳ ጭሩም ገበን እዩ ኢላ
Part I  Part II

Part I:

Part II:

EPDP GIVEN THUMBS UP!

 

 

Adoulis(google
(translated)
Alenalki
Asmarino
Awate
Biddho
Dehai
Dekebat
Gereger
Jeberti
Meadna
Togoruba

Tsibah

TIGRINYA
Asena
Hadas Eritra

ARABIC
Adoulis
Alnahda
Awna

(
google translation)

Eritra Al Haditha

NEWS:

ERITREA
BBC
VOA
Google
Allafrica

UN News

DJIBOUTI
Google
Yahoo
SOMALIA
Somalinet
Shabelle

Garowe
online

Yahoo
Google
SUDAN:

Sudan Tribune
SUNA
ETHIOPIA:
Google
Aiga
Walta
Ethiomedia

ONLF
OLF

VOA News

Aljazeera
PressTV

Virtual
Town Hall
Meeting with
JPFC

Payne
Visit

 

 
 
 
 

ብናይ ተክኖሎጂ ድሕረት ዝተቐዝፉ ኮሚሽን፡
ሓዎም: መቓልስቶም በዲሎም።

 

ስንክልና ዘመናዊ ተክኖሎጂ ዘጥቅዖ ኮሚሽን/ጉባኤ፡ ነዚ ካብ ናይ መንእሰያት ፈይስ ቡክ (http://www.facebook.com/groups/eritreanyouth/) ተሳሒቡ ፡ ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ፡ ናብ መስከረም ዝተላእከ ብምባል፡ ንዳኒኤል ከየጥፍእዎ፡ብስእሊ (print-screen) ገርና ነቕርቦ ኣለና፡፤ ዘበን ተጨባብጥ እንድዩ። ።መታን ንግሩሃት ከየታልሉ ። ንሙሉእ ሓበሬታ አብ ናይ መንእሰያት ፈይስ-ቡክ ተቐልቀሉ። (http://www.facebook.com/groups/eritreanyouth/)

 ብናይ ተክኖሎጂ ድሕረት ዝተቐዝፉ ኮሚሽን፡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ጊዜ ድሕሪ ምስጓግ ዳኒኤል ዝወጸ ጽሑፍ፡ እሞ ቅድሚ 26 ሰዓት ኣብ ናይ መንእሰያት ፈይስ-ቡከ ድሕሪ ምልጣፉ ፡ ብመስከረም ካብኡ ተሳሒቡ ((cross-post) ዝተለጠፈ፡ ከም ኣብ ኮምፒተር መስከረም ጃሱስ ዘጸፈዩ፡ ዳኒኤል ተወልደ ናብ መስከረም ልኢኹዎ ብምባል፡ ብስንኪ እዚ ተክኖሎጂካዊ ድንቁርና፡ ንብጻዮም መቓልስቶም ክሳብ ናብ ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣረኪቦሞ። ዋላ ሓደ ኣይፋል፡ ኣይከምኡን፡ ኢሉ ዓገብ ዝብል፡ ናይ ተክኖሎጂ ኣንፈት ዘለዎ ተሳኢኑ ማለት ድዩ? ጉባኤ ንዶር ዮናስ መሓሪ ዘይሓቶ?

 

 

ናይ ሓሶት ጠቐነ ክንድቲ ዝተጋነነ ይጋነን ሓቂ ኣይከውንን እዩ

 ዳንኤል ተወልደ ኣብ ኮምሽን ንልዕሊ 15 ኣዋርሕ ብንጽህና፣ በተወፋይነትን ብሙሉእ ድሌትን ውልቃዊ ዋኒኑ ንድሕሪት ገዲፍ፣ ምእንቲ መሰል ህዝቢ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ከገልግል ምጽንሑ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ከምዚ ዝዓይነቶም ኣብነታውያን ዜጋታት ክተባብዑን ክነኣዱን እንዳተገብእ ንዝንኦም ዘፋኹስን ናይ ቃልሲ ሞራሎም ብዝሃሲ መንገዲ መርትዖ ብዘይርከቦ ጠቐነ እንዳጸለምካ ምውራድን ካብቲ ብህዝባዊ እምነት ተነቢርሎም ዝተረከቡዎ ሃገራዊ ሓላፍነት ብዘይ ኣገባብ ምእላይ ኣይግባእን። ሓደ ካብቶም ንምስጓግ ዳንኤል ተወልደ ካብ ኮምሽን ኮይኖም ተቐሚጦም ዘለው ጠንቕታት ብዘይ ፍቓድን ኣፍልጦን ኮምሽነራት ኣኼባ ናይ ኮምሽን ብድምጺ ክቐድሕ ተረኺቡ ዝብል እዩ።

 ኣቶ ዳንኤል ተወልደ ከም ኣቦ መንበር ዜናን ሓበሬታን ኮምሽን ኣብ ዘካይዶ ናይ ስነዳ ስርሓት ፍቃድ ክጽበ ኔሩዎ

ኣይነበሮን ዝብል፣ ብቐንዱ ዘተሓትት ጉዳይ እኳ እንተኾነ፣ ንግዚኡ ነዚ ኣርእስቲ ሸለል ኢልና ኣብቲ ከይተፈቕደሉ ቀዲሑ ዝብል እንተተመልከትና ኣብ ኢድና ካብ ዝኣተው ናይ ደረቅ ስእሊ ከም ዝሕብሩዎ፣ ዳንኤል ንኣኼባታት ክቐድሕ ሽዑዑ ናይ መጀመርትኡ ዘይምንባሩ፣ ቅድሚኡ ኣብ ዝተገበሩ ብዙሓት ኣኼባታት ናይ ኮምሽን ይቀድሕን ይስንድን ከምዝነበረ ከነረጋግጽ ንኽእል። ንዝያዳ ሓበሬታ ነዚ ምስዚ ጽሑፍ ኣሰኒና ነውጽኦ ዘለና ደረቅ ስእሊ ንመልከት።

 ቅድሚ እታ ነዚ ጉዳይ ክትምርምር ተመዚዛ ዘላ ሽማግለ ብመሰረት መጽናዕታ እተቅርቦ ጸብጻብ፣ ኣብ ትሕቲኡ ዝተመርኮሰ ውሳነ ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ ፍርድና ምሃብ ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ፡ ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ስእሊ ጥራሕ ብምምልካት ግን ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ዝተመስረተ ክስን ብሰንኩ ድማ ዝተዋህበ ኣገባብ ዘይተኸተለ ውሳነን መሰረት ዘይብሉ ጠቐነን ጸለመን ነቂልካ ከምዝተወስደ ምስነስተውዕል፣ ንሃገርን ህዝብን ከድሕኑ ዝተቀበሉዎ ህዝባዊ ሓላፍነት ማዕረ ክንደይ ብዘይ ኣገባብን ካብ ደረት ስልጣኖም ወጻኢ ብዝኾነ መንገድን መሰል ሰባት ንክግህሱን ሕጊ ንክጥሕሱን ከም እተጠቕሙሉ ንርዳእ።

 ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት - ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ዝፍጸሙ ምግሃስ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ግፍዕታትን ንኽጣበቕ ደው ዝበለ ማሕበር ከም ምዃኑ መጠን፣ ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ተወልደ ዝተወስደ ስጉምቲ ብኹሉ መለክዒታት ዘይርትዓዊ፣ ዘይዲሞክራስያውን ዘይሕጋውን ምንባሩ እንዳረጋገጸ፣ ነቶም ከንቱ ጠቐነታትን ጸለመታትን ብምድርዳር ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ተወልደ በደል ዝፈጸሙ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኮምሽን ነበርን ንኹሎም ኣብ ጭቡጥ መርትዖታት ዘይተመስረተ ዝንቡዕ ፍርዲ ኣብ ምትሕልላፍ ዝስርሑን ዝተሓባበሩን ዝደገፍን ኩሎም ኮምሽነራትን ብትሪ ይኹንን።

 ቃልስና ምልኪ ኣፍሪስካ ብፍትሒ ምትካእ እንበር ምልኪ ብምልኪ ምትካእ ስለዘይኮነ፣ እዞም ንእሽተይ ህዝባዊ ሓላፍነት ተዋሂብዎም ኣብ ሕቶ ህዝብን ርእይቶታቱን ዘሽካዕልሉን ዝዕንድሩን ዘይሓላፍነታውያን ብእዋኑ ኣለሊና ገና ኣዝዮም ከየብላዕልዑን ኣብ ዝለዓለ ናይ ስልጣን ጽፍሒ ደይቦም ከም ሮማዲ ከየስፋሕፍሑን ካብ ምብዳል ውልቀ ሰብ ሓሊፎም ከምዚ ናይ ሎሚ ውልቀ መላኺ ኣብ ምብራስ ሃገርን ህዝብን ከይተዋፈሩን ካብ ዝኾነ ይኹን ህዝባዊ ሓላፍነት ንምእጋዶምን ሓደገኝነት ናይ ከስዕቡዎ ዝኽእሉ ከቢድ ጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ኣብታ ኩላህና ንደልያ ፍትሓዊትን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ልዑል ጠመተ ዘድልዮ ጥንቓቐ ክግበረሎምን ንላቦ።

 ፍትሕን ሰላምን ንህዝቢ ኤርትራ!

ኤልሳ ጭሩም

ዳሬክተር

ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ

ለንደን፣ ዓዲ እንግሊዝ

29 ሕዳር 201

  

posted on TUE 29 NOV 2011 6:19 PM
Possible Council Vote on Eritrea Resolution

It appears that Gabon circulated a revised draft resolution on Eritrea this afternoon, announcing its intention of putting it to a vote tomorrow (Wednesday, 30 November). While recent negotiations seem to have succeeded in narrowing differences between Council members, most on the Council seem not to have expected a vote so soon. (It seems the fact that tomorrow is the last day of the existing presidency in the Council might have been a factor in the timing.) It is unclear, however, whether Gabon has formally asked to have the draft put in blue, which would be necessary for the vote to proceed tomorrow.

In the latest draft it seems that some of the most controversial provisions proposed earlier have been revised. Instead of calling for an outright ban on investments in the Eritrean mining industry and urging states to prevent the provision of financial services that could contribute to destabilising activities, the text appears to call on states to “exercise increased vigilance” in these same areas. It also seems that references to terrorism have similarly been deleted.

Other less controversial provisions that remain in the draft text seem to focus on Eritrea’s compliance with previous Council decisions, including resolutions 733, 1862, 1844 and 1907 and strict implementation of the existing sanctions regime. It is unclear whether the latest revisions satisfy all of the concerns previously expressed by Council members. Although the text is seen as more “balanced” by several Council members than previous drafts condemning Eritrea, some Council members still seem to have doubts about whether to support the resolution.

An additional element under consideration by the Council is the request submitted by Eritrea on 25 October (S/2011/663) for the Eritrean president to appear before the Council in order to respond to the allegations made against it in the latest report by the Monitoring Group on Somalia and Eritrea (S/2011/433). Some Council members seem to be arguing that the Council needs to listen to Eritrea before taking any further action against it. (Kenya and Ethiopia have made similar requests as Eritrea and—if the latter is invited—it seems they will likely be invited as well.) Several Council members seem to support this view, although the US has so far been opposed to granting the request.
 

By Matthew Russell Lee

UNITED NATIONS, November 28 -- Pushing for a quick vote on additional sanctions on Eritrea, Gabon late Tuesday with the support of the United States put a draft Security Council resolution "into blue" and demanded a vote on Wednesday, Inner City Press learned on Tuesday night.

Another African Council member expressed surprise and opposition, telling Inner City Press that "if it only went into blue at 5:30, then they sure couldn't vote until 6 p.m. on Wednesday." Other Council members are opposed to that timing.

But it has become a showdown, with the US claiming the support of two of the Council's three African members as well as IGAD, and virtually daring other Council members to put up a fight.

It is similar to the request by Eritrean president Afwerki to address the Council, formalized on October 25 as document S/2011/663. There are European members of the Council which support granting Afkerki's request, not because they support Eritrea but because "when a head of state asks to address the Council, it should be granted."

But the US put on a block -- Susan Rice told Inner City Press why, click here -- and no other member has "dared" call for a procedural vote.

"We all have our priorities," one member told Inner City Press. Another Permanent Representative is known to refer to the Council as "Blanche Neige et les quatorze nains" Disney style.


The resolution would urge all UN members for "increased vigilance” on any financing that could assist destabilizing activities and against Eritrea's mining sector.

Why this sudden timing? A well placed source tells Inner City Press that the US would prefer not to deal on this with Russia, which takes over the Council presidency on Thursday. So the US tries to push it through under Portugal. Some Working Methods - click here for more on that, and watch this site.

 

Continue Reading


 

ሕጋውን ፍትሓውን ኣሰራርሓ ረጊጽካ፣ ሓደራ ህዝቢ ዓሚጺጽካ  ዝግበር ጉባኤ ውጽኢቱ እንታይ ኮን ይኸውን …?
ኣስፋሃ ተስፋሚካኤል Ř  29. 11. 2011 ዓ.ም.ፈ. Germany

 ኣነ ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ክጽሕፍ ዘገደደኒ ምኽንያት፡ መን እዩ ተጋጊዩ፡ መን ከ ሓቀኛ፡ ኮምሽነር ዳኒኤል ተወልደ ዶስ ዋላ፡ ኣቦ መንበር ኮምሽን ኣማሃ ዶመኒኮ፡ ንኽፈርድ ኣይኮነን። እንታይ ዳኣ፡ ፍትሒ ክርገጽ፣ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ክዕመጽ፣ ድምጺ ህዝቢ ክጉዕጸጽ፣ ስቅ ኢለ ክርኢ፡ እቲ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ዘቃልሰኒ ምኽንያት ይኹን፡ ሕልናይን ሞራለይን፡ ስለዘየፍቅደለይ እዩ። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣንበብቲ ጽሑፈይ፡ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ፡ ንኮምሽነር ዳኒኤል ተወልደ፡ ብኣቦ መንበር ኮምሽን ኣማሃ ዶመኒክን መሰልቱን፡ መዝነቱ ከም ፈጻሚት ሽማግለ ሓላፊ ክፍሊ ዜና ጥራይ ዘይኮነ፡


ሕዳር 28 ፡ 2011
ኣብ ኤርትራ ክረጋገጽ ዝጥለብ ለውጢ፡ ብቐዳምነት ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕን ዘገልግልን ክኸውን ኣለዎ። ድልየትን ጠለብን ህዝቢ ኤርትራ- ግዝኣተ ሕጊ፡ ምሉእ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰል ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ፡ ስለዚ ድማ ሃገራዊ ሓድነትን ሰላምን ዘዕቆበትን፡ ሸራፍ-መራፍ ዘይብላ፡ ምልእቲ ልኡላዊት ኤርትራ ኢዩ። ከምኡ`ውን፡ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጣን ከባቢኣን ሃገረ-ሰላምን ፍትሕን ኮይና ማሕበራዊ፡ ምጣነ-ሃብታውን ባህላውን ዕብየታት ንከተረጋግጽ ድልውቲ ዝኾነት ሃገር ምግባር`ዩ።
 
Possible Council Vote on Eritrea Resolution

posted on TUE 29 NOV 2011 6:19 PM

It appears that Gabon circulated a revised draft resolution on Eritrea this afternoon, announcing its intention of putting it to a vote tomorrow (Wednesday, 30 November). While recent negotiations seem to have succeeded in narrowing differences between Council members, most on the Council seem not to have expected a vote so soon. (It seems the fact that tomorrow is the last day of the existing presidency in the Council might have been a factor in the timing.) It is unclear, however, whether Gabon has formally asked to have the draft put in blue, which would be necessary for the vote to proceed tomorrow.
 

In the latest draft it seems that some of the most controversial provisions proposed earlier have been revised. Instead of calling for an outright ban ong
Eritrean Unity is too Big to Fail

Solomon Haile
November 28, 2011
It is evident that since the founding of our county, Eritreans have regarded and nurtured “unity” as a backbone upon which all our strengths, hopes, and aspirations rest. It is a belief and principle unique to Eritreans that existed for centuries and enabled Eritreans to determine their destiny. This “unity” for Eritreans is about their freedom, equality, and justice and about building Eritrea. Eritrea’s unity is rooted and born out of defying all forces of oppression, colonization, and other polarizing entities. Fact, unity created the vision of Eritrea, and it built and expanded a formidable relationship between Eritrean diverse cultures and traditions. Unity transformed Eritreans to focus on a common and united struggle that overtime cemented the path to their statehood.
Yet, the force of unity in Eritrea has been a phenomenon

 ቅልዕቲ ደብዳቤ
ናብ ተሳተፍቲ ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራሲያዊ ለዉጢ

ዳንኤል ተወልደ
ኣቦ መንበር ሽማግለ ዜናን ሓበሬታን ነበር
ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን ንደሞክራሲያዊ ለውጢ
27 ሕዳር 2011


ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ጉባኤኛታት፡
ብቀዳምነት ዝለዓለ ሕውነታውን ሃገራውን ሰላምታይ የቕርበልኩም። ብምቕጻል ንኩሉካትኩም ኣባላት ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራሲያዊ ለውጥን ዕዱማት አጋይሽን እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ይብል። ነዚ ዘብቃዓና ፈጣሪ እንዳምስገንኩ፡ ንደገፍትና ሰንዓ ፎረም ብሓፈሻ፣ ንመንግስትን ህዝብን ኢትዮጽያ ድማ ብፍላይ ስለቲ ንቃልስና ንሕዝቢ ኤርትራ፡ ብፍላይ ከኣ ንደንበ ተቓውሞን ስደተኛታትን ዝገብርዎ ዘለው ዘይሕለል ደገፍ ዝዓሞቐ ምስጋናይ ከቕርበሎም ይፈቱ።


ብመጀመርታ፡ እዚ ታሪኻዊ ጉባኤ፡ ኣብ’ቲ፡ ዲክታቶራዊ ስርዓት ህግደፍ ንምእላይን ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ፡ ዓቢ ኣገዳስነትን ኣበርክቶን ዘለዎ ሃገራዊ ጉዳይና ብምዃኑ፡ ምሉኡ ዓወት ጨቢጡ ክወጽእ ዘሎኒ ድሌትን ትምኒትን ወሰን ከምዘይብሉ ክሕብረኩም ይፈቱ።
ቀጺለ፡ ነቲ ብኮምሽን ኣብ ልዕለይ ንዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ ተግባር፡ ዓገብ ኢልኩም ብትብዓት ንፍትሒ ጠጠው ዝበልኩም ኩልኻትኩም ተሳተፍቲ እዚ ታሪኻውን ሃገራውን ጉባኤ፡ ኩሎም ኣብዚ ጉባኤ’ዚ ክሳተፉ ዘይካኣሉ ግን ከኣ ኣኣብዘለዎ ነዚ ዘይሓላፍነታዊ ኣሰራርሓ ኮምሽን ብትሪ ዝተቓወሙን ዝኾነኑን ኣብ ምቅዋም ዝርከቡን ኤርትራውያን ካብ ልበይ ከመስግን ይፈቱ።
 

Refugees: an Appeal to the State of Israel to Respect their Human Rights 

by Roberto Malini, Holocaust historian and co-president of EveryOne Group, an international human rights organization.

Milan, November 29th, 2011. I am deeply attached to the State of Israel and its people. For many years I have argued that anti-Zionism has replaced anti-Semitism in Europe. Anti-Semitism is an ideology that stems from the same ethnic hatred that inspired the anti-Jewish persecutions of the past, but it is being exploited by the new anti-Semites to justify their intolerance.

 In the name of anti-Zionism, the European Union is not only indifferent to the dangers that Israel is exposed to, it is also indifferent to the human rights that are violated by those who follow extremist religious ideologies. In countries where fundamentalism is influential, women have lost their social equality, gays are persecuted and sentenced to imprisonment, torture and often death, while other minorities and free thinkers are being repressed and silenced.

In the name of this new anti-Semitism many people have forgotten how the secularization of society is the basis of democracy, and that is not enough to "vote" to build just, civilized and democratic countries. However, despite my love and my spiritual closeness to the people of Israel, I cannot remain silent before policies that the state is using  against sub-Saharan migrants. The Jewish people have been victims of slander for so many centuries, yet today the Israeli politicians and authorities are making use of the same slander and lies to refuse this new persecuted people the right to asylum or international protection. When the authorities refer to the refugees who arrive in Israel after fleeing from serious and recognized humanitarian crises in Eritrea, Sudan and other African nations, they ignore the tragedy these desperate people have been subjected to. They call them "illegal immigrants", "infiltrators" ("mistanenim" in Hebrew), and "illegal workers".They

 

Don’t worry Daniel You Lost ‘Only’
   ‘The Safari Tour’ 

Alem Habte Nega
Mon 11/28/2011 2:48 AM

Menesay Daniel! You didn’t realize it, but they helped you tremendously, to stop before driving towards the most wrong road, which leads to the unexpected hell. And so did they, also for us before we started, miscalculating and misjudging our own potential youth for extensively joining the unduly and unacceptably organized entities who are bitter with decades-forgotten grudges, and some of whom, Political-Pensioners who had been in a state of Andnet-sickness for decades. Danny boy! 
There is a good proverb that I would love to remind you in our Tigrinya, which goes “ AzGneni ! bmnTay??  BtifAt ”. This is why I started by telling you, you didn’t loose any thing yet, and you just saved your dignity before it has been lost for nothing. Now you know, whom you were categorized with while you were in a state of rush. Imagine! You saved your honour from being lined up with these traitors who had been given a ‘commission’ to be commissions, from Meles, to sell out their own people and territory. 
 

ኣባና ዑመር ሃኪቶን መንእሰይ ዳኒኤል ተወልደን ብምንታይ ይራኸቡ።  ክብሮም ግረነት። 11/23/2011

ኣብ ኢትዮጵያ ብዕለት 10/21 /2011 ዝተጀመረ ጉባኤ ኤርትራውያን ነቲ ዝሐለፈ ተመክሮታት ማሕበር ኣንድነት ዘንጸባረቐ እዩ። ታሪኽ ፈደረሽን ከምዝሕብሮ  ኣባላት ማሕበር ኣንድነት ዝነበሩ ከምዚ ሕጂ ኪዳን / ኮሚሽን ኣብ ኣዲ ኣባባ ዝዕንድርዎ ዘለዉ ፣ ኣብ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣንድነታውያን ከም ድላዮም ንኣባላት ባይቶ ክሰጉን ክትክኡን ምሉእ ስልጠን ነይሩዎም እዩ። ንኣብነት ኣቦና ዑምር ሃኪቶ ካብ ከተማ ዓሰብ ተመሪጾም ዝመጹ ፍጹም ሃገርዊ ስለ ዝነበሩ ፡ ቀሺ ዲሜጥሮስ ም/ኣ/ባይቶ ዝነበሩ ከምዘባረሩዎም ይፍለጥ ። ኣቦና ዑመር ሃኪቶ ንጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ኤርትራ ከሲሶም ነይሮም ። ቤት ፍርዲ ኤርትራ ከኣ ኣብ መዝነቶም ክምለሱን ዘይተወሃቦም ደሞዞም

OUR OBJECTION IS GETTING OUT OF HAND? by Alem Habte Nega..11/23/2011
It’s so natural and acceptable and at the same time, very optimistic, for people or an individual person, to object, to dispute something he doesn’t agree with or to express his ungratified feelings, either through written, verbal or demonstrate, in person against any. Be it an ideology/ doctrine, job, governance or sometimes-even relationship etc….

But no one is to be given the mandatory to go beyond the context of the issue and harass untargeted personals and sometimes attempt to decide the fate of individuals by interfering

Badime: Awarded to Eritrea Eritrean Liberation Flag   

animated gif

NoToSanction Website


Eritrea's Mainstream Website. Leveling the Playing Field  Meskerem Forum    Contact Webmaster  
Problem reading Tigrinya?  Install these fonts: GeezUnicode|GeezMahtemUnicode|GeezTypenet

Genbartoronto Shabait  EPDP  DMLEK EPDF  ENSFEDPIslamic Islah ELFAdulis-Arabic RubAnsaba CDRIE Dehai EDA  Alenalki 
ArkokobayGereger  Sudan  Somalia 
Ethiopia Yemen  Djibouti  Google-Eritrea Aljazeera VOA Sudan News Agency Sudan Tribune Al sharq alawsat
Radio Meselna Delina | KNON Radio Dallas | Voice of America -Tigrinya| Voice of Eritrea -DC |Voice of Eritrea-Halifax |  People's Voice of Eritrea
Alenalki  Asmarino  Awate  Biddho  Dehai Dekebat  Gereger Jeberti Meadna Togoruba Tsibah Asena  Hadas Eritra Adoulis Alnahda  Awna 

Youth Paltalk
LIVE NOW

 

 Eritrea Dembe Menisey niDemocrasin Fithin


Stream videos at Ustream


Eritrea says thank but no thank you?National Post Accommodates Response by Eritrean-Canadians to Defamatory Articles Written by a NP reporter, Mr. Stewart Bell.

ቅድሚ መደራጉሕ ምምጽኡ ሃየ ንደርጉሕ!

 ልክዕ እዩ እዋኑ እዋን አይዞይ አይዞኻ ስለዝኾነ፣ ከምቲ ቅድሚዓመታት ወይ አዋርሕ ብስምዒት ንጽሕፎን ንዛረቦን ዝነበርና ንነገራት ከም አታሕዛ እንቛቑሖ ክንሕዞም ጀሚርና አለና፡፡

Migrants in Egypt Targeted For Body Parts....by Care2.com (blog)
by Paul Canning November 26, 201110:32 am

People fleeing persecution in countries like Eritrea are being killed in Egypt for their body parts.

ኣቶ ብንያም ንእግረ-መንገዱ ኣብዚ ካላኣይ ክፋል መልስታቱ፡ ንዶክተር መሓመድ ቀሃር ዑመር (Dr Mohammed Khair Omar) ተጋባኢ “ጉባኤ ኣዲስ” ንተደጋጋሚ ፈጠራዊ ወቐሳታቱ ኮነ ዘለፋታቱ ዝሃቦ መብርሂ ቀሪቡ ኣሎ።

Eritrean defence

National Post · Nov. 25, 2011 | Last Updated: Nov. 25, 2011 5:13 AM

Re: Eritrea's 'Extortion,' Nov. 5. Despite what this article claims, money collected from Eritrean-Canadians is not financially supporting terrorism operations. Eritrean-Canadians are proud of their Canadian identity and would not support any acts that would threaten Canada's security or its harmonious society.

The idea for a 2% contribution for the homeland was proposed by Eritrean Diaspora communities in North

ወልደ ገብረስለሴ እውን እንተኾነ፣ ቀንዲ ካብቶም ዳነኤል ብህጹጽ አብ ሓለዋ ጸጥታ ክቀርብ አለዎ ዝበሉ እዩ ዝብል ነፋሲ-ወረ እዝንና የስማዓና አሎ፡፡ ካብ እሙናት ምንጭታት ካብ ዝረኸብናዮ ሓበረታ፣ ሰሙን ቅድሚ ዻንኤል አብዘይሓሰቦ ፈተና ምእታዉ፣ ተወልደ ገብረስላሴን እማሃጽዮን ዶሞኒኮን ብተለፎን አብ ህልም ዝበለ ዘተን ጉጅምን ከምዝቀነዩ  ንሰምዕ አለና፡፡ ብዝኾነ ናይ እማሃ እኳ ጠሊቐ እንተዘየፈለጥኩ ብዘዕባ ተወልደ ገብረሰላሴ ግን ቁሩብ ክብል እየ፡፡

Migrants in Egypt Targeted For Body PartsAccording to a doctor in a town on the Sudan-Egypt border quoted by South Africa’s Weekend Argus newspaper, a number of “disemboweled bodies” have been discovered. Organs, especially kidneys, were missing.
A recent car crash in Sinai provided evidence. The doctor who was driving the car was killed and, inside the vehicle, officials discovered a small refrigerator containing several human organs. There is other evidence including photographs from afrom a morgue in the Egyptian port town of al-Arish showing scars in the abdomens of refugees who did not make it.

Mohamed Kheir OmerSat, 26 Nov 2011 14:43:08 -0500
"ንሓደ ነገር ብዘይካ ዝኾነ ይኹን ለዉጢ እንተ ደጋገምካዮ ፍሉይ ዉጽኢት ክርከብ ኣይክእልን’ዩ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ታሪኽናን ዉልቃዊ ኣረኣእያናን፡ ግዙኣት ክንከዉን ከኣ  የብልናን። ዶክተር ከኣ ካብ ናይ ዉልቀ ሓሳባቶምን ባዕላዊ ናይ ታሪኽ ገምጋማቶምን ማእሰርቲ ዝወጽኡ ኣይመስልን፣ ንክዉንነት ሃገርና’ዉን ብዘመናዊ ምዕቡል ኣፈታትሓ ጎንጺ ንኽርእዩ ዘሰጋግሮም ባዕላዊ ዓቕምን ሃገራዊ ተወፋይነትን የብሎምን።
መልስ፣ ለፍሬሰናይ ከበደ ገብረየስ
ከባሕር ሓይላችን ታሪክ”
An Eritrean responds to National Post article ERITREAN FOREIGN MINISTER’S LETTER TO THE AUC CHAIRPERSON CONCERNING ETHIOPIA’S ABUSE OF IGAD RULES AND PROCEDURES IGAD supports Kenya's incursion into Somalia, condemns Eritrea

መልስ፣ ለፍሬሰናይ ከበደ ገብረየስ
ከባሕር ሓይላችን ታሪክ”

አለም ሃብተ ነጋ
Thu, 24 Nov 2011 08:36:20 -0500

የተከበርክ ጓድ ባሕር ሃይል ነበር !

ጽሁፍህን በተደጋጋሚ አንብቤው፣ ምንም አይነት ቁምነገር ላገኝ አልቻልኩም፡፡ ምክንያቱም፣ ጥላቻ የሞላበት፣ ዛቻ የበዛበት፣ ከሱም አልፎ በጠባብና በባላባታዊ የድሮ የአማራ ትምክህት የተሞላና፣ እግረመንገዱም ከተቻለ፣ ምጽዋ ቶሪኖ ሆቴል ላይ፣ ዱክ ብሎ ቢራ እየተጎኖጩ፣ ቆንጆ ኤርትራዊት ሴት ብሳንጃና በሽጉጥ አስፈራርቶ እንደገና

Letter to the Editor of National Post.
Kevin Libin
National Post Editor
Dear Mr. Libin
Since July 29, 2011, the National Post published a number of articles depicting Eritrea and Eritreans in very a negative way by repeating allegations, which the Ethiopian government has been desperately trying to sell to the US, UN, the European Union, the African Union and the East African organization of Intergovernmental Authority on Development (IGAD). The allegations range from “Eritrea was behind a plot to attack an African Union Summit
Ref.: MO/114/2011
H.E. Dr. Jean Ping
Chairperson, African Union Commission
Addis Ababa
Excellency,
Allow me to avail of the occasion to extend to Your Excellency my warmest greetings and best wishes for the good health of Your person.

It is with utter disbelief that I have learned that Ethiopia has unilaterally and illegally obstructed Eritrea from attending IGAD's 40th Extraordinary session that convened on 24 August 2011 in Addis Ababa. This diplomatic blunder, which contravened IGAD rules and
 Ethiopian Prime Minister Meles Zenawi shown at the IGAD summit in Addis Ababa, Nov. 25, 2011.The Standard
Saturday, 26th November 2011
By Roseleen Nzioka

The Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) has announced its full support for Kenya’s military incursion into Somalia in pursuit of Al Shabaab militia.

Regional leaders gathered at a Summit in Addis Ababa, Ethiopia, Friday, said they welcomed the joint security operation by Kenya Defense Forces (KDF) and Somalia’s Transitional Federal Government (TFG) forces in pursuit of Al Shabaab in South and Central 
Dr. Mohamad Khair Omar hotch-potch
rubansaba.com, Nov 22, 2011
Mekete is The Only Way, Shmagle Mekete DC
Wed, 23 Nov 2011 11:57:49 -0500
Successful Seminar Conducted by H.E. Tesfamichael Gerahtu in Sheffield UK....Nov 22 2011

 

Mohamed Kheir OmerEritrean Congress second day in Awassa, Ethiopia was non-action day, but for now read what Dr. Mohamad Khair Omar wrote about “Rubansaba.com” on face book.

Dr. Mohamed Kheir Omer:The Eritrean regime is scared to see Eritreans coming together, it is scared to see building good relations with Ethiopia. As their agents Meskerem and its baby ‘ruba anseba’ has done last year they will try to spread rumours and mistrust. An Eritrean participant last year who have never seen how

Read More

اكتشافات د. محمد خير عمر حول موقع "عنسبا" ، ما إتأخرت شوية يا دتور
عنسبا.كوم-22 نوفمبر 2011م

الزيارات:
مؤتمر الحوار الارتري بأثيوبيا يختتم اليوم الثاني دون عقد جلسات ، ود. محمد خير عمر يقدم على الــ"فيس بوك" إكتشافه حول "موقع عنسبا" ، ما إتأخرت شوية يا دتور ، أم الملل كان قاتل!
أقرأ الموضوع على هذا الرابط:
أو على رابط الـ"فيس بوك"

https://www.facebook.com/note.php?note_id=266239443427285

Mekete9On the 20th of November, over a thousand Eritreans gathered in Washington DC to learn about the current sanction related developments, to be educated, to exchange ideas and to find ways on how to challenge the continuous attempts to strangulate Eritrea. They gathered to express their support and to affirm their commitment for the people and government of Eritrea.

 Mr. Berhane Ghebrehiwot, head of Community Affairs of Eritrea in the US, briefed Eritreans about the current developments in the UN regarding the

Discussing on the issues of sanctions, the Ambassador stressed that the sanctions were passed two years ago in an UNjust and illegal manner, nonetheless the sanctions shall be defeated on the efforts and unity of the Eritrean people. The ambassador further noted, even if the conspiracy and ploys by enemies of Eritrea to stifle Eritrea’s economy by further adding sanctions, many countries have rejected this move, in addition to that the ambassador stated that there is no doubt that the sanctions will be defeated by the strong unity of the Eritrean people.

ቕልዕቲ ደብዳበ ናብ ሓው ተኽለሰንበት ተኽላይ ኮሚሽነር ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮሚሽን ንዲሞክራሲያዊ ለዉጢ ከተማ ቦን ፡ ሃገረ ጀርመን

ሽማግለ ህዝቢ ንሃገራዊ ጉባኤ – ስዊዝ 14 ሕዳር 2011

ሃገራዊ ጉባኤ ተቃወምቲ ኤርትራውያን ሎሚ መዓልቲ አብ ከተማ አዋሳ ተጋቢኡ
እዚ ጉባኤ እዚ አብ አርባዕተ ዝተፈላለያ ሰነዳት ተካቲዑ፡ ሃገራዊ ባይቶ ከቅውም ትጽቢት ይግበረሉ አሎ።ሃገራዊ ባይቶ ካብ 250 አባል ክቀውም ክብል ከሎ ኮሚሽን፡ ውድባት ድማ፡ ብፍላይ ኪዳን ካብ 120 ክበዝሕ የብሉን ይብል።

እቲ ልክዕ ብዝሒ አባላት ሃገራዊ ባይቶ ዋላ እኳ አብ ጉባኤ ብወግዒ ክቃላሕ እንተኾነ፡ በቲ ቅድመ ኪነት ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ፡ ኪዳን (11 ውድባት) 43 አባላት ሃገራዊ ባይቶ ክወሃበን ከሎ፡ ካብ ኪዳን ወጻኢ ዝኾና (35) ውድባት ሓሓደአን ይወሃባ፡ ዝተረፈ አብ መንጎ ሲቪካውያን ማሕበራትን ደቂንስትዮ፡ መንእሰያት፡ ገዳይም ሓርበኛታት፡ ስደተኛታት፡ወዘተ… ክምቀል ምኻኑ እዩ ዝብል። እዚ ምርድዳእ እዚ ብመሰረት እቲ አብ መንጎ ኪዳንን ኮሚሽንን ድሕሪ ጉባኤ ምምሕልላፍ ዝተኻየደ

ጉዳይ፡ ተራ ኮሚሽነር ኣብ ንጥፈታት ጨንፈር ስዊዝ 

 

ፈለማ፡ ሽማግለ ህዝቢ ንሃገራዊ ጉባኤ – ጨንፈር  ስዊዝ፡  አብ ሂወትካ ጥዕና፡ ኣብ ስራሕካ ድማ ኣሳልጦ ትምነ፡፡

ካብዚ ብምቕጻል፡ ንኣንብብቲ ናይዚ ንሰዶ ዘሎና ጽሑፍ ከነብርሆ እንደሊ፡ እዚ ደበዳበ ብቐንዱ ንሓው ኮሚሽነር ተኽለሰንበት ተኽላይ ዝቐንዐ ይኹን ደአምበር፡ ንአቦ መንበር ሃገራዊ ኮሚሽን፡ ሓው አምሃ ዶመኒኮ እዉን፡ ዝምልከት ሙኻኑ ኢዩ፡፡ ጎድኒ ጎድኒ እዚ ድማ፡ እታ ሽማግለ ነዚ ትጽሕፎ ዘላ፡ ነዘን  ዚስዕባ ክልተ ዕላማታት ንምዉቓዕ፡ ስለ ዝሃቀነት ኢዩ፡፡

ካብዞም ተሳተፍቲ፡ 25%  ዘይተወከሉ እዮም።
በል'ባ፡
እዘን ሻርባ እንታይ እዩ ጉደን?

 

Letter from H.E. Osman Saleh to H.E. Jose Filipe Moraes Cabral, President of the UNSC

...I am writing to inform Your Excellency that the Government of Eritrea is formally requesting the United Nations Security Council to launch an independent and impartial investigation into the serious and unfounded accusations by the Government of Kenya against Eritrea."

ህዝቢ መታን ክሕበር።

ህዝቢ መታን ክሕበር።

(ናብ መስከረምን ናብ ገለ ኣገደስቲ ወብሳይታትን ብመደብ  ዘይተላእከ ዝመስል፡ ግን ህዝቢ ክፈልጦን ክሕበሮን ዝግባእ ዝበናዮ አገዳሲ መግለጺ እንሆ ነቕርብ። እዚ ንህዝቢ እንቕርቦ ዘሎ ጸሑፍ፡ ከምቲ ሎሚ ልሙድ ኰይኑ ዘሎ፡ ብሓደ ካብ ግዱሳት ዜጋታት ዝተላእከልና እዩ። እቲ ዘገርም፡ እቶም ንኽልጥፍዎ ዝተላእከሎም :ብንዓዖም ዝምልከት ምኽንያት ከነጽግዎ ከለዉ፡ መስከረም አገዳስነቱ ንህዝቢ ብምግንዛብ  እንሆ ህዝቢ ነቕርብ።)

From administrators and members of Eritrean Room For Strong And United Opposition in Paltalk

The Issue of Daniel Tewolde at Pal Talk Simmerr..participants include Elsa Chirum, Abdelrahman (Vice Chair of the Commission) and the embattled Daniel Tewolde. Rubansaba interview with Mr. Omar Jaber_Part one: I endorse the convening of the Congress, The political exclusion practiced by the commission is unacceptable

 11-19-2011 ኣብ ፓልቶክ ስመር
November 19, 2011 8:13 AM EST

"ዳኒኤል ተወልደን ዘእሰርዎን ቀሪቦም"
Recorded Live: November 19, 2011 8:13 AM EST

ዳኒኤል ተወልደ: " ምእንቲ ድሕነት ጉባኤ" ብመሰረት ፖለቲካዊ ወሳኔ ፈ/ሽ ኮሚሽን: ካብ ጉባኤ ከም ዝተወገደ: ኣብ ጉባኤ ክሳትፍ ከም ዘይኮነ: ዓብደልራሕማን ዝተባህለ ኣባል ፈ/ሽ ሽማግለ ኮሚሽን:ሎሚ 11-19-2011 ኣብ ፓልቶክ ስመር ሓቢሩ::

 

A call to all Eritreans to carefully consider their political choices with respect to their country.
WA  Fri, 18 Nov 2011 21:11:35 -0500
At the present time Eritreans are facing numerous internal and external political challenges. A wise friend once told me that “governments come and go but Eritrea is forever”. Another wise friend reminded me that in the absence of guardian cats gutter rodents would inevitably swarm a revered house.
ንቢንያም ሚካኤል ዝቐረበ ሕቶን ዝሃቦ መልስን እስከ ንተዓዘብ፣
Sat, 19 Nov 2011 07:58:57 -0500
1. መንቀሊ ተበግሶኻን ህርኩት ተሳትፎኻን ኣብ “ሃገራዊ ኮንፈረንስ” ኣዲስ ኣብርህ?

መልሲ - ቀንዲ መበገስየይ ብዝፈልጦም ሰባት ኣቢለ ዝተሓበርኩዎ እዩ። ብዝተገብረለይ ምትብባዕ ከኣ ብዛዕባ ናይ ሃገርና ዝምልከት እንተኾይኑስ ዓቕመይ ዘፍቅዶ ከበርክት ብማለት ነቲ ምንቅስቃስ ተሳተፍኩዎ። ንምንታይ ከምቲ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ

"The congress is "meshru esyobi".. "Ethiopian Project"

Rubansaba interview with former Eritrean Ambassador, Mr Humad Kulu, Nov12, 2011 P. I

Rubansaba, Arabic interview with former Eritrean Ambassador Mr. Humad Kulu, Nov 12, 2011_PII

   

"Western nations see those sanctions hurting the population more than the government, while analysts say others including China and Russia typically oppose sanctions on African nations."

Ethiopia’s sanctions campaign on life-support.
The Eritrean opposition shamed by what is being reported by the  western Media. The west believes new sanctions would harm the people and not the regime. The Eritrean opposition did not care to use food/famine as a political weapon and petitioned the SC and called for new sanctions.

 

Analysis -Eritrea set to avoid harsh sanctions, still mistrusted

Fri Nov 18, 2011 12:43pm GMT

By Aaron Maasho

ADDIS ABABA (Reuters) - Eritrea has a strong chance of heading off new sanctions that could cripple the Red Sea state's economy even though it remains far from persuading its neighbours and the United Nations that it is not a destabilising force in the volatile Horn of Africa.

African Union Considers Sending Ethiopian Troops to Somalia

 

NAIROBI, Kenya — The African Union is considering an ambitious plan to stabilize Somalia that could involve using thousands of Ethiopian troops to open a new front against theShabab militant group, officials of the union said Thursday.

ዘሰንብድ ደብዳቤ ዳኒኤል ተወልደ: ንኣዲስ ኣበባ ዝተበገሱ ቡዙሓት ዜጋታት ስግኣት ከም ዘሕድር ገለ ኣባላት ኮሚሽን ስክፍታታትቶም ይሕብሩ::እዛ ደብዳቤ: ኣብ ፈይስ-ቡክ መንእሰያት ተለጢፋ ዝወዓለት: ብመስከረም ካብ ፈይስ-ቡክ ዝተወስደት ከም ዝኾንት ክንሕብር ንፈቱ::


ኣብ ፈይስ-ቡክ መንእሰይ ብጉዳይ እዛ ደብዳቤ ክግብር ዝወዓለ ክተዕን እታ ደብዳቤን ንምንባብ ኣብዚ ጠውቕ/ቒ


 

ዋዕላ፡ "ወጮስ እንተገምጠልካዮ ወጮ by  Rubansaba


እቲ ዝላዓለ ክድዓት: ንብጻየካን ሓውኻን ወዲ ሃገርካን ተቓዋማይ ከማኻን ኣሕሊፍካ ምሃብ:
 በቲ ከም ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ዝፍለጥ:
ኣምሃ ዶመኒኮ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣ
በባ ክፍጸም ተራእዩ:

መራሕቲ  ኮሚሽን አብ ግርጭት አትዮም፡
ዳንኤል ካብ ሓላፍነቱ ከም ሓላፊ ዜና
: ፈጻሚት ሽማግለ ኮሚሽን ከልግስ ተገዲዱ::

 

መጀመርያ እዚ ርእይቶ እዚ ነቶም ተቢዖም ብቅንዕና ጉዝይኦም፡ ኩሉ ድልየታቶም አወፍዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ወልቀ ሰባት ይኾኑ ውድባት አይምልከትን።

አብ ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረ ምትእክኻብ ኤርትራውያን አብ አዲስ አበባ ብስሙ ክንጽውዖ “ዋዕላ” ምኻኑ እዩ። ናይ መጻኢ ዕላማታቱን አድማዕነቱን ብዘየገድስ ከም መተአኻከብን ድርዒ ቃልሲ አንጻር ህግደፍን፡ ነተን ብዙሓት ዝነበራ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ክጥርንፍ እዩ ብምባል ምስ ኩሉ ገፈጥ መፈጡ

ሰሉስ, 15 ሕዳር 2011

ናብ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ዝቀረበ ረቂቅ ማዕቀብ ንኤርትራ ብቑጠባ ንምሕናቅ ዝዓለመ'ዩ ኢሎም ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ

ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ'ቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቦም መብርሂ ክህቡ'ዮም ዝብል እምነት'ውን ኣለዎም

 


ሙሉእ ፀብፃብ ንምስማዕ ናብ ምልክት ድምፂ ብምኻድ ጠውቁ


|

 
  Mr. Stewart Bell of the National Post challenged by Canadian-Eritrean  Naz Yemane,  the popular and respected radio host of Voice of Eritrea out of Halifax, Canada

"Mr. Stewart, quite frankly there is no love lost between me and the Government of Eritrea, and there are many things one can blame or pin point at, as it pertains to the Government of Eritrea, but to claim without any proof that the 2% of funds directed to train terrorists or to purchase arms doesn't sell among Eritrean Nationalists. "

National Post accused of discriminatory practices

Meskerem 11-14-2011: National Post is accused of discriminatory practice for refusing to post responses to the articles written under the titles of " Eritrean raising money in Canada, financing terrorist to attack Canada" and "Eritrea's extortion". The National Post was approached by concerned Eritreans and asked why responses to the above articles were not allowed to be posted in the National Post. The National Post, although confirmed that hundreds of letters were sent in response to the articles, it responded by saying that the letters were written by supporters of the Eritrean government hence can not be considered objective. The  National Post is considered to have been influenced by PR firms hired by Ethiopia to support Ethiopia's campaign to tighten sanctions against Eritrea tabled at the UN Security Council. More pro-Ethiopia articles are expected to be posted in the near future.

The reporter who authored the above articles was asked if he had contacted any Eritrean who pays 2% to get first hand information said that he did not need to interview anyone as he has evidence in the Monitoring Groups report. The reporter, who is now being accused of yellow journalism, is known for his biased reporting against Eritrea with no space for opposing views.

Such arrogance by such a reporter has been enabled by the weakness and in action of Eritrean communities in the Diaspora. It is time to stand up to bully journalists.

ERITREAN CANADIAN ASSOCIATION OF ONTARIO (ECAO) 
296 Concord Avenue, Toronto Ontario, Canada, M6H 2P6

e-mail:  ecaomedia@gmail.com
 

To the Editor of the National Post

November 13, 2011

 

In response to the November 5, 2011 article titled “Eritrea raising money in Canada, financing terrorists to attack Canada”, the Eritrean Canadian Association of Ontario (ECAO) and all the members of our great community are shocked and disappointed that the National Post would betray and squander its credibility by inserting itself in an unsubstantiated report propagated by self serving individuals without an ounce of truth, facts or evidence.
 

Coordinators for Eritrean NDF Adopt Important Decisions, Including Future Work Plan and Logo

The Coordinating Committee of the recently formed Eritrean National Democratic Forces (CC/ENDF) held its second extraordinary meeting on 13 November 2011on important agenda items that included reviewing current developments, discussing opportunities and problems being encountered, and finalizing the work plan for the next six months.

Chaired by Ambassador Humed Kullu, the Coordinating Committee introduced changes in the executive body by electing Mr. Amare Ghebre as its Vice-Chairman in place of Ms. Meron Estefanos who encountered unforeseen time constraints at this moment. Mr. Netsere Teweldemedhin of UK was elected as the Secretary.

Letter to the Editor by WA
14 Nov 2011 23:58:59 -0500
 

Dear Sir or Madam:

I am Canadian of Eritrean origin.  I am a regular reader of the National Post.

I was saddened and disappointed to read your article on Eritrea “Eritrea’s Extortion”. If you feel you have a story to share with your readers on Eritrea, you own it your self and your readers to find the facts first.  The views of a one person or a minority group who has a political bone to pick with the current government of Eritrea hardly constitutes

ጸገምና ኣብ ንቕሓትና ድዩ ወይስ ካብ ፈሊጣውነት/ባህሊ?

ኣምባሳደር ሑመድ፡ ኩሉ ናይ ፖለቲካ ተመራማሪ ሎንዶን (ዓ.ብ.)
Mon, 14 Nov 2011 13:28:26 -0500

ቅድሚ ኣብ ቀንዲ ጽሑፈይ ምእታወይ ንኹሎም ኣብ ኤርትራን ኣብ ወጻእን ዘሎኹም ኣመንቲ ምስልምና እንቃዕ ንዝተባረኸ ዒድ-ኣልኣድሓ ኣብጽሓና እብል።

ቀጺለ እውን ንሓው ሰላሕ ኣቡራይ ብሩኽ ዒድ ይግበርለካ እናበልኩ፡ ብጽሑፍ ነዘቕረቦ ነቐፈታዊ ኣናብባኡ ንጸገም ምሁራን ከምኡ’ውን ንጉጅለ ኤርትራውያን ምእንቲ ፍትሕን ማዕርነትን (ኣድዓም) ኣሞጉስ። ንዘቅረቡልና ወረቐት/መትከላት ርእየን ኣንቢበ:፡ ንህዝቢ ተዘርጊሓ፤ ሰብ ከአ ብነጻ ርእይቶ ክህበላን ክነቕፋን መሰል ስለ ዝኽእል ድማ ርእይቶይ ብኸምዚ ዝስዕብ ክቕርብ እደሊ። ፈታሒት ኩሉ ኮይና ወጺኣ ዘላ ወረቕት/ጽሑፍቶኦም፤ ሓዳስ መሲላ እኳ እንተተራእየት ከምኣ ዝአመለላ ድሮ ብዙሓት ኣሎዋ። ብቕድሚኣ እውን 34 ወድባት ከማኡ ዝበላ ኣሎዋ። ትሑዝቶኣ እንተኾነ እውን ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ እትዮጵያ ተዳልዪ ዝቐነየ ብምሁራን/ፈላጣት ኤርትራውያን ዝቐረበ መጽናዕቲ ዝተፈልየ ኣይኮነን፡ ወይ ድማ ክምኡ’ያ ኣንጸባሪቓ።

ኃፀይ ሃይለ ስላሴ መሬት እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣየድልየናን በለ።
 
Mon, 14 Nov 2011 18:09:19 -0500
11/14/2011 ክብሮም ግረነት


ኃፀይ ሃይለስላሴ ብ1967 ንኹሎም መኾንናት ኤርትራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ዓዲሙ ከፈራርሆም እንኾሎ ፤ መሬት እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣየድልየናን እዩ በሎም። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ 1973/4 ራስ ኣስራተ ካሳ ኣብ ሓደ ናይ ተምሃሮ ኣኬባ ክደግሞ ተሰምዔ ። እዚ ካብ ሓደ ሰላምን ቅሳነትን ከምጸኣልኻ ተስፋ ኣምቢርኻሉ እትርዕሞ ወገን ክመጽእ ኣይትጽበዮን ። እቲ ሓቁ ግን ንሱ ነይሩ። ኃፀይ ሃይለ ስላሴ ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ኢትዮጵያ ነቶም ኣብቲ ኣኼባ እተረክቡ ሓለፍቲ ሰራዊቱ ከምድላይኩም ቅተሉ ፤ ዝመቱ ፣ ዝረፉ ፤ እናበለ እዩ መልእክቱ ኣመሓላሊፉ ። ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚሮም ሰራዊቱ ኣብ ምሉእ መታሕትን ኣብ ገለ ክፋል ኣውራጃ ኣገለጉዘይ ሰብን ንብረትን ጢርትን እናጥፍኡ ክሳብ 1974 ጸኒሖም ። ቀጺሉ ከኣ እቲ መስሪሕ ኣብ ምሉእ ኤርትራ ለሓመ ። ብኸመይን ስለምንታይን ኣብዚ ሕጂ ዘሎናዮ ኹነታት ንርከብ ኣሎና ?
ጉዳይ ፈደረሽን ።
 

What action(s) can the Security Council take regarding Gabon's circulated draft resolution.?
According to Security Council Reporter:


"Main options for the Council include:

  • adopting a resolution imposing additional sanctions on Eritrea;
  • taking a more gradual approach by first adopting a statement warning Eritrea that additional sanctions would be imposed unless it changes its behaviour and calling for intensified diplomatic efforts to resolve outstanding issues in the region;
  • re-engaging on the issue of the unresolved border dispute between Ethiopia and Eritrea by explicitly addressing Ethiopia’s noncompliance with the EEBC’s border-demarcation decision;
  • moving in the Sanctions Committee to make the first designations for targeted sanctions under the provisions of resolutions 1844 and 1907  relating to Eritrea; or
  • taking no action at this stage.
Press Release

There are some quarters who try  to imply  the draft  proposal  that is being co­ sponsored  and circulated by Gabon and Nigeria, requesting the  UN Security Council to further a sanction  against  Eritrea, as being presented  on behalf  of Africa. This insinuation is entirely wrong and sheer deception.
Eritrean   issues,  in  relation   to  Ethiopia  and  Djibouti, were  discussed  and received  a decision by AU Assembly in Malabo, this year, in which, there  was no  indication, whatsoever, for  the  matter   to  be  reviewed   in  the  Security Council.  To  this  effect,  Gabon  and  Nigeria  are  neither mandated     by  the African Union to speak on behalf of Africa in the UN Security  Council meeting nor are they  Member  States of IGAD to symbolize  the Authority. For the two countries   to  take  African   issue  straight   into  the  UN  Security   Council  by sidelining   the  appropriate instruments of  the 

AP Interview: Eritrea says it can’t, won’t supply weapons to Somali militants pursued by Kenya

By Associated Press, Updated: Friday, November 11, 8:33 AM

NAIROBI, Kenya — Eritrea’s ambassador to Kenya said Friday that there is no proof to back allegations that Eritrea supplied three planeloads of weapons to al-Qaida-linked militants in Somalia being pursued by the Kenyan army.

Beyene Russom told The Associated Press that it would be impossible for the small, East Africa country to supply weapons because it is under a U.N. arms embargo and is being monitored by the U.S. government and the U.N.

“We can’t do that because it is a very complicated operation,” Russom said. “We do not have the capacity to bring three planes in two days, crossing the airspace of Djibouti, crossing the Red Sea and entering the Indian Ocean and entering Somalia airspace, unloading and flying back in this highly militarized area.”

The U.S. also has a military base in Djibouti, he said.inst Eritrea? Downpayment to the West for liniency?
KENYA: Insecurity undermines aid access in Dadaab

Photo: Tom Maruko/IRIN
Refugees wait to be registered at the Dadaab complex
DADAAB, 11 November 2011 (IRIN) - Humanitarian activities in the world’s largest refugee complex have been restricted to essential services amid worsening security exemplified by the 13 October abduction of two Spanish aid workers and the earlier abduction of a Kenyan NGO driver in the eastern Kenyan facility.

All but critical food, water, health and nutrition and some child protection services are suspended, as is the registration of new arrivals in the Dadaab complex.

Eleven cases of cholera have been confirmed, according to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), which said transmission was occurring in all three main camps.

“We are on alert and are using community participatory methods to reach out to the high-risk areas to disseminate hygiene-related messages,” said Emanuel Auko, a public health officer with CARE, an international NGO.
 
 VOA November 10, 2011

Eritrea Denies Link to al-Shabab Militants

Yemane Ghebreab, political advisor to Eritrea President Isaias Afewerki, says previous allegations against Asmara have been proven to be false

Peter Clottey | Washington

A political advisor to Eritrea President Isaias Afewerki is calling the latest accusation that Asmara is sending weapons to hard-line Somali militant group, al-Shabab, a distraction.

Kenya has expressed concern that Eritrea could be supplying arms to al-Shabab following the start of a joint military offensive against the Islamic militants by Kenya and the western backed-Somalia transitional federal government.
War fears: Somalis in Kenya afraid of xenophobia
By TOM ODULA, Associated Press –

NAIROBI, Kenya (AP) — The streets of Nairobi's Somali community are no longer congested. A once-bustling trade in cheap imports is quiet, and the nightlife is almost dead. Many Somalis are staying inside out of fear of xenophobic attacks and police arrests.
Kenyan troops last month moved into southern Somalia in pursuit of al-Shabab militants. Those militants, in return, threatened to retaliate with large-scale terror attacks in Nairobi.
Ethnic Somalis — many of them Kenyan citizens — who live in Nairobi feel caught in the middle.
"There is that feeling of fear. There is fear of an outbreak of xenophobia if a large-scale event takes place, so we are like this — maybe the lull before the storm," said Salah Abdi Sheikh, a Kenyan-Somali who wrote a book on the 1984 massacre of possibly thousands of Somali men by Kenyan government troops.
This time, Somalis have suffered ethnically based harassment and degrading put-downs, although no violent attacks have yet been reported.

Prove we are arming Shabaab, Eritrea retorts 

What does the ICC hearings of high officials of the Kenyan government have to do with the invasion of Somali and accusations against Eritrea? Down payment to the West for leniency?

NAIROBI, Kenya, Nov 10 – The Eritrean embassy in Nairobi says Asmara is not opposed to Kenya’s offensive in Somalia and is challenging anyone with evidence that its government is arming Al Shabaab militants to go public with it.
Ambassador Beyene Russom told Capital Newsbeat in an exclusive interview that his country has never been involved in the internal affairs of Somalia and cannot therefore arm Al Shabaab in any way.
Russom said his government supports peace in the region and “cannot undermine any efforts aimed at stabilising the war-torn country.”
“All these are bogus propaganda fabricated by Ethiopia. It is a continuation of a series of previous lies about our government,” Russom said in the interview at the Nairobi Embassy Wednesday.
Citing recent reports that his government had delivered planeloads of arms to Al Shabaab fighters in Baidoa, the ambassador said he does not understand how planes could have landed in Southern Somalia with arms yet the region was under strict surveillance since Kenya sent its troops there.
“When I heard about these allegations, I did not sleep. It worried me so much… I have held meetings and I have spoken to various government officials in Kenya both formally and informally to explain this and even a delegation from my country is planning to come.” he said.

Kenya suspects Cloaking Devices used  in Star Trek might have been used by
Eritrean aircraft to drop arms to Al Shabab? ( A joke of the decade?)

The purpose of a cloak is to prevent detection before combat and when fleeing combat, and cloaking devices have been able to hide vessels from all but the most advanced scanners and tracking systems
Example of cloaking as used by Star Trek


How the Eritrean aircrafts might have passed through the surveillance infested horn and Red Sea region to drop the arms in Somalia.
Used Star Trek type aircraft with cloaking device?

Expected Council Action • Key Recent Developments • Key Issues • Options • Council Dynamics • UN Documents Other SCR Publications on Eritrea


 

Expected Council Action
In November, it is possible that the Council will adopt a resolution that would impose additional sanctions on Eritrea.

At press time, Council members were negotiating a draft resolution proposed by Gabon and co-sponsored by Nigeria that would subject a number of Eritrean entities to the targeted-sanctions provisions of resolutions 1844 and 1907 and impose restrictions on investments in the Eritrean mining industry and on certain other financial transfers that could be used by Eritrea for the purpose of destabilizing the Horn of Africa. This comes in response to the findings of the latest report of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea, which concluded that Eritrea had committed numerous violations of the existing sanctions regime. 

Also, it appears that the Eritrean president Isaias Afwerki has requested a meeting with the Council.  

 

It is Kenya’s Turn to Malign Eritrea

 Berhane Alazar   Tue, 08 Nov 2011 00:22:53 -0500
It has been almost two years since that fateful day when Eritrea was once again abused by the United Nations Security Council (UNSC) when it was the unwilling recipient of the ill-advised and illegal sanction, which was apparently the pride of Ambassador Susan Rice of the United States. 

Corruption, Mafia and Religious Terrorism Behind the Human Organs Trafficking in Egypt

by EveryOne Group
Tue, 08 Nov 2011 03:41:35 -0500
Kenya is following the footsteps of Ethiopia in the troubled Somalia. Will it work??

By Yusuf A. Mahmood: Wed, 09 Nov 2011 04:44:08 -0500
Last month the Kenyan Government decided to invade southern Somalia after a series of kidnappings of foreign tourists and aid workers by alleged Al-Shabab
Is this Genocide in Making?
Wed, 09 Nov 2011 12:45:07 -0500
On 2009, when the initial sanction was imposed on Eritrea under resolution 1907, it was labeled as a smart sanction. I, so as most Eritreans, did not agree with that label but there were some who were mislead and believed that the sanction is smart. By enlarge, Eritreans have rejected the sanction.

Join Me For An Interview With Mr. Merid Zeru The Spokes Person Of ECDM
RECORDED
"Sunday Nov.6-2011
From 2:45 -5:00 pm Eastern Time. 

 
The Issue Will Be Focused On, ECDM Principle And Ideals, What Differs Ecdm From Other Eritrea..